LADY MARY WORTLEY MONTAGU`NUN “TÜRKIYE BÜYÜKELÇILIĞINDEN MEKTUPLAR” ESERINDE GENDER, TOPLUM VE CINSEL KIMLIK (SEKSÜALITE) KONUSUNDA SÖYLEV/ DISKUR
Nigiar İSGANDAROVA
Sumgayıt State University, Azerbaijan
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

Gezi yazıları, kadın tahkiyesi, yüksek sosyete insanları, fallokratik toplum, kadının statüsü, değerlerin göreliliği.

Nasıl alıntı yapılır

İSGANDAROVA, N. (2018). LADY MARY WORTLEY MONTAGU`NUN “TÜRKIYE BÜYÜKELÇILIĞINDEN MEKTUPLAR” ESERINDE GENDER, TOPLUM VE CINSEL KIMLIK (SEKSÜALITE) KONUSUNDA SÖYLEV/ DISKUR. HOMEROS, 1(1), 9-18. https://doi.org/10.33390/homeros.2019148826

Özet

Lady Mary Wortley Montagu`nun “Türkiye Büyükelçiliğinden Mektuplar”ı XVIII. yüzyıl Britanyasında büyük ün kazanmış gezi yazılarından örneklerdir. Lady Mary`nin eşi büyükelçi Wortley  Montagu`nun siyasi misyonu Avrupa`nın yarısı ile savaş halinde olan Türkiye`nin Avrupa ülkeleriyle yaşadığı sorunları çözmekti.

Siyasi misyonun başarıyla sonuçlanması için yoğun çalışan  büyükelçinin eşi de o zaman gezgin raporlarını yazar, gezi zamanı rastladığı bütün insanlarla ilişki kurardı. Bu mektuplar o kadar ün kazandı  ki, defalarca basıldı.

Lady Mary`nin “Türkiye Büyükelçiliğinden Mektuplar”ının tanınması Avrupa`da ve Türkiye`de toplum, gender ve cinsel kimlik sorunlarını, onların farklılıkları ve benzerliklerinin vurgulanmasını, psikolojisi ve yaşam tarzı, batı ve doğu insanlarının medeni ve tarihi temeline özel yaklaşımları ile yorumlanır.

Lady Mary`nin güzelliği ve zekası, sosyetik  sınıfa mensup olması onun yüksek sosyete kadınlarının evlerine ve toplumuna girebilmesini sağladı, onların sırlarına ve tecrübelerine anahtar rolü oynardı.

Hanım Montagu Türkiye toplumunu benimsemiş, ondan önceki seyyahların  görmediklerini gözlemlemiştir. O, serveti, manevi değerleri ve kadınların hak, eğitim, mülkiyet ve özgürlüklerini sağlayan toplumu yüksek değerlendirmiştir. Doğu ve batı toplumunda bu konulara olan ilgiyi karşılaştıran yazar, doğu toplumunu üstün tutmuştur.

Referanslar

1. Bloch I. A History of English Sexual Morals, transl. by W.H.Fostern. London: 1958, ch.viii
2. Boswell in Holland, 1763-1764, ed. by F.Pottle. London: 1952, 279
3. Brody M. Feminist Interpretations on M. Wollstonecraft, ed. Maria Falco, 1996
4. Commentaries on the Laws of England. New York: 1847, I, 279-280].
5. Halsband Robert. The Life of Lady Mary Wortley Montagu. Oxford: Clarendon Press, 1956, p.16
6. King-Hele D. Doctor of Revolution. 1977, 242f
7. Letters & Works of Lady Mary Wortley Montagu, ed. Lord Whancliffe, 3rd ed. (rev.). Lon-don: 1861, 2:418
8. Malini J.Shuller. U.S.Orientalisms: Race, Nation and Gender in Literature. The University of Michigan Press, 1998
9. Manuel F.E. & F.P. Utopian Thought in the Western World. Cambridge: Massachusetts, 1979, ch.XXII
10. Rowson S. Slaves in Algiers. Philadelphia; Wrigley and Berriman 1794
11. Wollstonecraft M. A Vindication of the Rights of Woman. 1792 [reprnt] Penguin Classics, 1992

Yazarlar, makale HOMEROS’da yayınlanmak üzere kabul edildiğinde. makalenin içeriğindeki tüm telif haklarını, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti’ne devrederler. Yazarlar, patent hakları gibi telif hakkı dışındaki tüm mülkiyet haklarını saklı tutar.

Bu makalede yazar olarak listelenen herkes çalışmaya önemli, doğrudan, entelektüel katkılar yapmış olmalı ve bunun için kamu sorumluluğu almalıdır.

Bu makale daha once yayınlanmamış ve başka dergilerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.