Makale Detayına Dönün TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏHSİL PARADİQMASININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ KONSEPSİYASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ İndir PDF indir