Makale Detayına Dönün TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSININ SOSİOMƏDƏNİ ASPEKTLƏRİ İndir PDF indir