GULIYEV, İBRAHIM. “TURANDOT” OPERASININ TÜRK KAHRAMANI. HOMEROS, v. 1, n. 1, p. 31-38, 25 dez. 2018.