HOMEROS http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros <p style="text-align: justify;"><em>Homeros (E-ISSN: 2667-4688), 2018’te yayın hayatına başlayan&nbsp;<strong>&nbsp;uluslararası&nbsp;hakemli ve süreli</strong>&nbsp;bir dergidir. Dergi, filoloji alanında yapılmış çalışmalara yer vermeyi amaçlar. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Filoloji alanında çalışan sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları bir araya getirilmektedir.&nbsp;&nbsp;Dergideki makaleler;&nbsp;KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz)<strong>&nbsp;</strong>ve&nbsp;GÜZ (Ekim)<strong>&nbsp;</strong>dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Homeros,&nbsp;ücretsiz-açık erişimli elektronik<strong>&nbsp;</strong>bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere&nbsp;<a href="http://www.doidestek.com/"><strong>DOI numarası</strong></a><a href="http://www.doidestek.com/">&nbsp;</a>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>atanır (DOI Prefix:10.33390/homeros).</em></p> RATING ACADEMY Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. tr-TR HOMEROS 2667-4688 <p><em>Yazarlar, makale HOMEROS’da yayınlanmak üzere kabul edildiğinde. makalenin içeriğindeki tüm telif haklarını, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti’ne devrederler. Yazarlar, patent hakları gibi telif hakkı dışındaki tüm mülkiyet haklarını saklı tutar.</em></p> <p><em>Bu makalede yazar olarak listelenen herkes çalışmaya önemli, doğrudan, entelektüel katkılar yapmış olmalı ve bunun için kamu sorumluluğu almalıdır.</em></p> <p><em>Bu makale daha once yayınlanmamış ve başka dergilerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.</em></p> COMPARISON OF THE PAST AND PRESENT IN WORKS OF PATRICK MODIANO http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/534 <p><em>This article is devoted to the work of the famous French writer. The winner of the Nobel Prize - Patrick Modiano.&nbsp;</em><em>He takes a special place in the French literature of post-modernism. From the very first steps in literature, he stated about himself, about his personal creative way. In&nbsp; his works&nbsp; his creative manner, his world outlook is shown fuller and brighter. Modiano confuses the reader, plays a game with him, and the reader cannot find a traditional "hero" in his novel, positive or negative, who he is used to associate with.</em><em> The athor analyzes his main novels and the postmodern world view (</em><em> "The Street of Dark Shops</em><em>”,</em><em> "Lost World”)</em><em>.</em></p> Naida Jamal MAMEDKHANOVA ##submission.copyrightStatement## 2018-12-26 2018-12-26 1 1 1 8 10.33390/homeros.2019148825 LADY MARY WORTLEY MONTAGU`NUN “TÜRKIYE BÜYÜKELÇILIĞINDEN MEKTUPLAR” ESERINDE GENDER, TOPLUM VE CINSEL KIMLIK (SEKSÜALITE) KONUSUNDA SÖYLEV/ DISKUR http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/535 <p><em>Lady Mary Wortley Montagu`nun “Türkiye Büyükelçiliğinden Mektuplar”ı XVIII. yüzyıl Britanyasında büyük ün kazanmış gezi yazılarından örneklerdir. Lady Mary`nin eşi büyükelçi Wortley&nbsp; Montagu`nun siyasi misyonu Avrupa`nın yarısı ile savaş halinde olan Türkiye`nin Avrupa ülkeleriyle yaşadığı sorunları çözmekti.</em></p> <p><em>Siyasi misyonun başarıyla sonuçlanması için yoğun çalışan&nbsp; büyükelçinin eşi de o zaman gezgin raporlarını yazar, gezi zamanı rastladığı bütün insanlarla ilişki kurardı. Bu mektuplar o kadar ün kazandı&nbsp; ki, defalarca basıldı.</em></p> <p><em>Lady Mary`nin “Türkiye Büyükelçiliğinden Mektuplar”ının tanınması Avrupa`da ve Türkiye`de toplum, gender ve cinsel kimlik sorunlarını, onların farklılıkları ve benzerliklerinin vurgulanmasını, psikolojisi ve yaşam tarzı, batı ve doğu insanlarının medeni ve tarihi temeline özel yaklaşımları ile yorumlanır.</em></p> <p><em>Lady Mary`nin güzelliği ve zekası, sosyetik&nbsp; sınıfa mensup olması onun yüksek sosyete kadınlarının evlerine ve toplumuna girebilmesini sağladı, onların sırlarına ve tecrübelerine anahtar rolü oynardı.</em></p> <p><em>Hanım Montagu Türkiye toplumunu benimsemiş, ondan önceki seyyahların&nbsp; görmediklerini gözlemlemiştir. O, serveti, manevi değerleri ve kadınların hak, eğitim, mülkiyet ve özgürlüklerini sağlayan toplumu yüksek değerlendirmiştir. Doğu ve batı toplumunda bu konulara olan ilgiyi karşılaştıran yazar, doğu toplumunu üstün tutmuştur.</em></p> Nigiar İSGANDAROVA ##submission.copyrightStatement## 2018-12-25 2018-12-25 1 1 9 18 10.33390/homeros.2019148826 DİLDƏ MATERİYANIN VƏ FUNKSİYANIN DİALEKTİK VƏHDƏTİ http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/536 <p><em>Son dərəcə mürəkkəb bir tədqiqat obyekti olan dilin iki əsas xüsusiyyətinin, – 1) ünsiyyət vasitəsi və 2) işarələr sistemi, – dialektik vəhdət təşkil etdiyini nəzərə alaraq tədqiq olunmasının labüdlüyü metodoloji əsas kimi irəli sürülür. Dil vasitəsilə formalaşan, saxlanılan və ötürülən informasiyanın tərkib hissələri araşdırılır. Kifayət qədər mürəkkəb olan “aşkar” və “qeyri-aşkar” (gizlin) dil informasiyası anlayışları insan həyatının müxtəlif sahələrini əhatə edən çoxsaylı misallarla əyaniləşdirilir. Sətiraltı məna ilk dəfə olaraq linqvistik kateqoriya kimi analizə cəlb olunur, onun təşkili və oxunması (qəbulu, qavranılması) mexanizmləri açıqlanır.</em></p> R.S MAMMADOV ##submission.copyrightStatement## 2018-12-25 2018-12-25 1 1 19 30 10.33390/homeros.2019148827 “TURANDOT” OPERASININ TÜRK KAHRAMANI http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/537 <p><em>Bu makale, ünlü İtalyan besteci Ciakomo Puccini tarafından bestelenen "Turandot" operasında Nizami Ganjavi "Seven Beauties" şiirinin etkisinin araştırılması tarihi ile ilgilidir. Bu makalenin yazarı, ünlü bilim adamı, New York Üniversitesi Profesörü P. Chelkovsky ile İran-İran kültürünün "Turandot" Operası ile bağlantısı hakkında polemik'e geliyor. Prof. P. Çaykovski, Turandot operasının kahramanının Türk kökenli olduğunu doğruladı. Onun versiyonunda araştırmacı, Kırmızı sarayda bir Slav kızının Bahram shah'a Rusya'da yaşayan bir Türk kızı hakkındaki hikayeyi anlattığı Nizami'nin "yedi güzellikleri" şiirinin orijinal metnine hitap ediyor. Makalenin yazarı, Slav güzelliği tarafından açıklanan kızın hem dışa hem de içe doğru özelliklerinin bir Türk kızının imajına benzediğini kanıtlıyor. Bu nedenle İtalyan yazar Carlo Gozzi, ana kahramana Turandot veya Turan kızının adını verdi.</em></p> İbrahim Nesiroğlu GULIYEV ##submission.copyrightStatement## 2018-12-25 2018-12-25 1 1 31 38 10.33390/homeros.2019148828 TO THE MORAL AND RELIGIOUS VIEWS OF LEO TOLSTOY http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/538 <p><em>The article is devoted to the disclosure of the religious and moral views of Leo Tolstoy. Particular attention is paid to the writer's understanding of the teachings of Christ, which were distorted by representatives of the church.</em></p> Rafiq NOVRUZOV ##submission.copyrightStatement## 2018-12-25 2018-12-25 1 1 39 44 10.33390/homeros.2019148829