ARE THE WORDS OF REINFORCEMENT (IN TURKISH) ADJECTIVE – COMPOUNDS OR REDUPLICATIONS?
PDF (Türkçe)

Keywords

Emphatic (Partial) Reduplication
Reduplication Pekiştirme Sözcükleri
İkileme
Söz Öbeği

How to Cite

Necmi. (2018). ARE THE WORDS OF REINFORCEMENT (IN TURKISH) ADJECTIVE – COMPOUNDS OR REDUPLICATIONS?. JOURNAL OF AWARENESS, 2(1), 27-33. Retrieved from http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa/article/view/216

Abstract

This study focuses on the spellings, types and characteristics of emphatic (partial) reduplication words such as ‘very straight’ (dümdüz), ‘very green’ (yemyeşil) ‘dead ripe’ (opolgun), ‘pitch black’ (simsiyah), ‘entirely’ (büsbütün) and ‘hard as a rock’ (kaskatı) in Turkish. This study, investigating whether emphatic (partial) reduplications can be categorized as reduplication, also examines whether these words can separately be written like ‘düm  düz’ (dümdüz-very straight), ‘büs  bütün’ (büsbütün-entirely) and ‘op  olgun’ (opolgun-dead ripe)

PDF (Türkçe)

References

AKSAN, Yeşim. Türkçede Zaman Anlatım ve Kimi İkileme Yapıları, XV. Dilbilim Kurultayı-İstanbul, 24-25 Mayıs 2001.
AKSOY, Ömer Asım. Ana Yazım Kılavuzu, Adam Yayınları, 2. Basım, 1988, İstanbul.
AKYALÇIN, Necmi. Çağdaş Türk Dili, Dil Derneği’nin Aylık Dil ve Yazın Dergisi S:Eylül 2008, ANKARA.
AKYALÇIN, Necmi. Türkçe İkilemeler Sözlüğü, Anı Yayıncılık, 2007, ANKARA.
BANGUOĞLU, Tahsin. TÜRKÇENİN GRAMERİ, ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU, Türk Dil Kurumu Yayınları: 528, 1986, Ankara.
HATİBOĞLU, Vecihe. Türk dilinde İkileme, TDK Yayınları, Genişletilmiş İkinci Baskı, 1981, ANKARA.
HENGİRMEN, Mehmet. Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınları, 4. Baskı 2002, ANKARA.
BİLGİN, Muhittin. ANLAMDAN ANLATIMA TÜRKÇEMİZ, T:C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR ESERLERİ, Başbakanlık Basımevi-ANKARA.
EKER, Süer. ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ, Grafiker Yayınları, 3. Basım, 2005, ANKARA.
ERGİN, Muharrem. TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yayınları, 2012, İstanbul.
ERGİN, Muharrem. TÜRK DİLİ, Bayrak Yayınları, 2000, İstanbul.
MÜLLER, Hans Georg. Morphophonologische Untersuchungen an Reduplikationen im Türkischen, Tübingen, 2003 (İnternette Yayımlanmış Doktora Tezi)
SAMİ, Şemsettin, Kâmûs-ı Türkî, Temel Türkçe Sözlük C.2
TDK, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/
TÜRKÇE SÖZLÜK, TDK Yayınları, I. Cilt. Genişletilmiş 7. Baskı, 1983, ANKARA.

Downloads

Download data is not yet available.