CONSUMER PROFILE PURCHASING SOCIAL MEDIA PRODUCT

Main Article Content

Nilsun SARIYER
Muammer CEYLAN

Abstract

There are 2.3 billion social media users in the world in 2017. This have caused that businesses to market their products through social media. Social media marketing can be described as promoting and promoting the reputation, awareness and reliability of the product, service, or brand of the business, with activities conducted directly in the online environment for consumers. Many businesses prefer social media because they are easier to reach consumers and cheaper than other vendors. On the other hand, who are the buyers of products from social media? What are their demographic characteristics? These questions have been answered in this research. In this descriptive study, primary data were used. The sample size of the research is the buyers of products through social media or not the buyers of products through social media. Attempts have been made to extract the profile of social media users using snowball sampling from non-random sampling methods. Using these results, it is possible to determine who will be marketing in social media.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SARIYER, N., & CEYLAN, M. (2018). CONSUMER PROFILE PURCHASING SOCIAL MEDIA PRODUCT. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 371-376. https://doi.org/10.26809/joa.2018548648
Section
Articles

References

AGHAEI, S.; NEMATBAKSSH, M. A. ve FARSANI, H.K., 2012, Evolution of The World Wide Web: From Web 1.0 to Web 4.0, International Journal of Web & Semantic Teknology (IJWesT), 3 (1), 1-10.
AKAR, E. ve TOPÇU, B., 2011, An Examination of The Factors Influencing Consumers’ Attitudes Toward Social Media Marketing, Journal of Internet Commerce, 10, 35-67.
ALAN, A.Koçak, KARADAYI, E.T ve ERİŞKE, T., 2018, İletişimin Yeni Yüzü:Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66) Bahar, 493-504.
ATADİL, H. A., BEREZİNA, K., YILMAZ, B. S. ve ÇOBANOĞLU, C., 2010. An Analysis of The Usage of Facebook and Twitter as a Marketing Tool in Hotels. İşletme Fakültesi Dergisi, 11 (2), 119-125.
BARUTÇU, S. ve TOMAŞ. M., 2013, Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4 (1), 5-14.
CAN, P. ve ÇETİN, İ., 2016, Sosyal Medya Pazarlamasından Elde Edilen Faydaların Tüketici Marka Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (4), 885-906.
CONSTANTINIDES, E. ve FOUNTAIN, S. J., 2008, Web 2.0: Conceptual Foundations And Marketing, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9 (3), 231-244.
DEARSTYNE, B. W., 2007, Blogs, Mashups, & Wikis: Oh, My! Information Management, 41 (4), 25-33.
DİRİK, N., 2012, Sosyal Medyada Destinasyon Tanıtımı, Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara.
DRURY G., 2008, Opinion Piece: Social Media: Should Marketers Engage And How Can İt Be Done Effectively?, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9, 274–277.
ERKUL, R. E., 2009, Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri Ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği, Türkiye Bilişim Derneği, Aralık 116, http://www.digitaldevlet.org/web2.0.pdf, [Erişim Tarihi: 10 Aralık 2017].
GLOBAL DIGITAL REPORT, 2018, https://digitalreport.wearesocial.com/, [Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2018].
GÜÇDEMİR Y., 2010, Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, 1. basım, Derin Yayınları, İstanbul.
KIM, W.; JEONG, O. R. ve LEE, S. W., 2010, On Social Web Sites, Information Systems, 35 (2), 215-236.
KLEIN, M., 2013, Enterprise 2.0-Sosyal Yazılım Sistemlerinin Kurumsal Kullanımı, Öneri, 10 (40), 163-172.
NAKİP, M., 2003, Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamaları, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
OĞUZ, B. B., 2012, Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel Gösterge Boyutu Ve Bunun Dile Etkisi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (4), 1157-1166.
ONAT, F. ve ALİKILIÇ, Ö. A. (2008), Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi, Journal of Yaşar University, 3 (9), 1111-1143.
SAFRO, L. ve BRAKE, D. K., 2009, The Social Media Bible: Tactics, Tools, Strategies For Business Success, John Wiley& Sons, New Jersey.
TAŞDEMİR, E., 2011, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Temelinde Sosyal Medya, E-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 6 (3), 645-665.
VINEREAN, S., CETINA I., DUMITRESCU L. ve TICHINDELEAN M., 2013, The Effects Of Social Media Marketing On Online Consumer Behavior, International Journal of Business and Management, 8 (14) (2013), 66-79.