Ottoman Traces Disappearing In Prizren: Şaip Sipahi Mansion

Main Article Content

Banu DAVUN

Abstract

Prizren, one of Kosovo's religious cultural political and economic important cities, was founded at the foot of a castle built during the Roman times and also has a rich history that traces the Ottomans in every corner. Many of the most beautiful examples of Ottoman civil architecture was built in Prizren. Within these structures, the Şaip Sipahi mansion, built in 1856, is an important building abandoned to its fate, even if it is a building that has lost its identity today. After being set on fire in Kosovo war in 1999, only the external part of this two-storey mansion, which was abandoned to its fate, was repaired using European Union funds, but all historical sections, decorations were destroyed and the rooms and ceilings were replaced and the Ottoman heritage buildings was tried to be destroyed.


 It is aimed to uncover the Şaip Sipahi mansion, which was tried to be identified in Prizren, the Ottoman heritage. This research is expected to shed light on many research and create awareness.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
DAVUN, B. (2018). Ottoman Traces Disappearing In Prizren: Şaip Sipahi Mansion. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 321-330. https://doi.org/10.26809/joa.2018548643
Section
Articles

References

ARCH, F. D (2001) Tradition Popular Architecture of Kosova (Çev: Avni SipaHiu), Kosovo.
AYVERDİ E.H. (2000) Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Bulgaristan Yunanistan, Arnavutluk, Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul.
AYVERDİ E.H. (1981) Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Yugoslavya Cilt III , Kitap 3, İstanbul,
BEKTAŞ, C. (1996) Türk Evi, İstanbul.
CERASİ, M. (2001) Osmanlı Kenti (Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi), İstanbul
CANSEVER, T. (1996) “Osmanlı Şehri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, İstanbul-, c. II, s. 134.
DOĞANAY, A. (2007) ‘Osmanlı Mimarisinde Tezyinat’ Anadolu’da İslam Kültür ve Medeniyet, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 682 Sanat Eserleri : 7, Grup Matbaacılık, Ankara.
EYİCE, S. (1992) “Gurbette Kalan Türk Eserleri”, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara,
FAROQHİ,S. (1993) Osmanlı’da Kentler ve Kentliler (Çeviren: Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul
İĞÇİLER,A. ( 2004) Prizren’de Yok Olan Osmanlı İzleri, Prizren,
İBRAHİMGİL, MEHMET Z. VE KONUK, N. (2006) Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri, 1 ve 2. Cilt
Kuban,D. (1995) Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul, s. 190–191. 568
KUŞ, A. (2015) "Balkanlarda Osmanlı Mirası" İSMEK El Sanatları Dergisi, http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=957
Osman Gümüşçü, XIV. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmış Doktora Tezi, Ankara–1997, s. 84.
PİRENNE, H. (1994) Ortaçağ Kentleri, (Çev.: Şadan Karadeniz) İstanbul .
TURAN, Ö. VE İBRAHİMGİL, M.Z. Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 97, Nurol Matbaacılık, Ankara, 2004. s.33.
Tuncer B. Tanzimat da Şehir ve Belediye” 150. Yılında Tanzimat, Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız, Ankara-1992, s. 277-287. 534
YENİŞEHİRLİOĞLU, F. Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Temmuz 1989.
VIRMİÇA, R. (1996) Camiler Kenti Prizren İstanbul, Bağcılar Belediyesi katkılarıyla, TDB Yayınları, Prizren.
VIRMİÇA, R. (2002) Kosova’da Osmanlı saat Kuleleri ve Çeşmeleri, Medeniyet Dergisi, Kosova Türk Araştırmacılar Derneği, Sayı:5, Sayfa :7, Prizren
VIRMİÇA, R.(1999) Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri, Ankara, c.I,
Yı̇ĞİT, Y. (2009)Tanzı̇mat’tan II. Meşrutı̇yet’e Prı̇zren, Ege Ünı̇tersı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Tarı̇h Anabı̇lim Dalı Yakınçağ Tarı̇hi İzmı̇r