POTENTIAL AND FUTURE OF HEALTH TOURISM IN TURKEY: SWOT ANALYSIS
PDF (Türkçe)

Keywords

Sağlık Turizmi, Türkiye, SWOT Analizi Health Tourism, Turkey SWOT Analysis

How to Cite

Özge, & Mehmet. (2018). POTENTIAL AND FUTURE OF HEALTH TOURISM IN TURKEY: SWOT ANALYSIS. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 287-300. https://doi.org/10.26809/joa.2018548638

Abstract

Health tourism is a tourism branch which is becoming increasingly important all over the world. This sector, which consists of many branches such as disabled tourism, elderly tourism and medical tourism, has a great customer potential. Thanks to the diversity of natural conditions necessary both in the field of health services offers, Turkey has become one of the leading countries for health tourism. Turkey’s potential in this sector, what is expected to reach in future and the goals which it can be reached are important topics of discussion. In this study, after health tourism in Turkey discussed and analyzed in a theoretical framework, with the help of SWOT analysis, strengths and weaknesses of health tourism, the opportunities and threats in Turkey, will attempt to demonstrate that what

https://doi.org/10.26809/joa.2018548638
PDF (Türkçe)

References

AKAT, Ö. (2000), Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi
ANNETTE B, and de ARELLANO R. (2007), “Patients without borders: the emergence of medical tourism”, International Journal of Health Services ;37(1):193-198
AYDIN, D. AYPEK, N., AKTEPE, C., ŞAHBAZ, P., ve ARSLAN, S. (2011), Türkiye’de Medikal Turizmin Geleceği, Ankara: Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı.
CONNELL, J., (2013). “Contemporary Medical Tourism: Conceptualisation, Culture and Commodification”, Elsevier – Tourism Management 34, p. 1-13
Daily Sabah, “New Turkish gov't incentives to promote health tourism”, https://www.dailysabah.com/tourism/2018/04/24/new-turkish-govt-incentives-to-promote-health-tourism 23 April 2018 (Erişim Tarihi: 28.11.2018).
DAŞTAN, İ., (2014), “Türkiye’de Sağlık Turizmi: Türkiye ve Özelinde İzmir’de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi ve Strateji Önerileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 6 (10): 143-163.
EDİNSEL, S. ve ADIGÜZEL, O., (2014), “Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2): 167-190
GENCAY, C., (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü. Sağlık Turizmi İçinde (172-180). M. Bulu ve İ.H.Eraslan (Ed.). İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınevi.
HOPKINS, L., LABONTE, R., RUNNELS, V., ve PACKER, C. (2010), “Medical tourism today: What is the state of existing knowledge?”, Journal of Public Health Policy, 31 (2): 185- 198.
IŞIK, C. T. “Hem çok iyiyiz, hem de çok ucuz”, https://www.posta.com.tr/yazarlar/candas-tolga-isik/hem-cok-iyiyiz-hem-de-cok-ucuz-2065452 (Erişim Tarihi: 01.07.2018)
KAYA, S., YILDIRIM H. H., KARSAVURAN S. ve ÖZER, Ö., (2013), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı..
KHAN, S. and ALAM, S., (2014). “Kingdom of Saudi Arabia: A Potential Destination for Medical Tourism”,Journal of Taibah University Medical Sciences, 9(4): 257-262
LUNT, N., SMITH, R., EXWORTHY, M., GREN, S.T., HORSFALL, D. and MANNION, R., (2014). “Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A Scoping Review”, OECD Beter Policies For Better Lives, https://www.oecd.org/els/health-systems/48723982.pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2018)
Milliyet, Sağlık Turizmi Yükselişte, http://www.milliyet.com.tr/saglik-turizmi-yukseliste-ekonomi-2747318/ (Erişim Tarihi: 23.10.2018)
MUELLER, H. and KAUFMANN, E.L., (2001). “Wellness Tourism: Market Analysis of A Special Health Tourism Segment and Implications for The Hotel Industry”, Journal of Vacation Marketing, 7(1).
NEWMAN, B. Y. (2006), O.D. American Optometric Association.Doi: 0.1016/J.Optm. 2006.10.006
ÖZBEK, T, (1991), "Dünyada Ve Türkiye’deki Termal Turizmin Önemi", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 18: 15-29.
ÖZER Ö., ve SONĞUR C., (2012). “Türkiye’ nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7: 69-81.
ÖZSARI, S. H. ve KARATANA, I.Ö. (2013), “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu”, J Kartal TR 24(2):136-144.
REISMAN, D. (2010). Health Tourism. Social Welfare through, International Trade. Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar.
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Sağlık Turizmi Hakkında, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,175/saglik-turizmi-hakkinda.html (Erişim Tarihi: 11.06.2018)
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Sağlık Turizmi Hakkında, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,175/saglik-turizmi-hakkinda.html (Erişim Tarihi: 11.06.2018)
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), (2013), Sağlık turizmi sektör raporu, http://www.baka.org.tr/uploads/48947588121518SAGLiK-KATALOG-TURKCE-16MAYiS-3.pdf (Erişim Tarihi: 11.06.2018)..
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Sağlık ve Termal Turizm”, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10392/saglik-ve-termal-turizm.html (Erişim Tarihi: 16.06.2018)
T.C. Sağlık Bakanlığı (2014), “Geriatri ve Engelli Turizmi”, http://saglikturizmi.gov.tr/geriatrics.php (Erişim Tarihi: 25.10.2018).
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı (2012). Sağlık Turizmi El Kitabı, Ankara: BMS Matbaacılık.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Tarihçemiz, http://www.saglikturizmi.gov.tr/TR,184/tarihcemiz.html (Erişim Tarihi: 11.11.2018)
TAŞKIN E., ve ŞENER, H.Y., (2013). “Sağlık Turizmi Markası: Kütahya”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36: 253 – 260
TUİK, Konularına Göre İstatistikler, www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 11.06.2018)
Türkiye Sağlık Vakfı (2010). Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmi-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri, Ankara: Elif Yayınevi
TÜTÜNCÜ, Ö., KİREMİTÇİ, İ. ve ÇALIŞKAN, U. (2011), “Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1):91-93.
VAROL, B., (2012),. Nevşehir Termal Turizm Raporu, Nevşehir: Ahiler Kalkınma Ajansı – Nevşehir Yatırım Destek Ofisi.
YALÇIN, P. (2006). Türkiye’de Sağlık Turizminde Altyapı Oluşturulma Gereği ve Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma. Ankara Gazi Üniversitesi Yayınları

Downloads

Download data is not yet available.