COMPARISON OF PLASMA ATEROGENIC INDEX BETWEEN DIABETES MELLITUS TYPES

Main Article Content

Ercan AKŞİT
Özge TURGAY YILDIRIM
Ayşe HÜSEYİNOĞLU AYDIN
Fatih AYDIN

Abstract

Amaç: Diyabetes mellitus (DM), birçok sistem ve organı etkileyen kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabetik dislipidemi, DM’nin majör makrovasküler komplikasyonlarından biri olarak sayılmaktadır. Plazma aterojenik indeksi (PAİ), kardiyovasküler hastalık (KVH) için bağımsız belirleyici bir etken olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı tip-1 DM ile tip-2 DM hasta grupları arasında PAİ değerlerini karşılaştırmaktır.


Materyal ve Metod: Çalışma verileri son bir yıl içinde kardiyoloji polikliniğine başvuran ve çalışma kriterlerine uyan 58 hastanın retrospektif olarak dosyalarının taranması ile elde edildi.  Hastalar tip-1 DM grubunda 20 hasta ve tip-2 DM grubunda 38 hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı. PAİ, plazma trigliserid’ in plazma yüksek dansiteli lipoprotein’e bölümünün logaritması alınarak elde edildi.


Bulgular: Tip-1 DM grubunda PAI 0,29±0,31, tip-2 DM grubunda PAI 0,62±0,35 olarak ölçüldü (p=0.001)


Sonuç:  KVH’in önemli bir öngördürücüsü olan PAİ tip-2 DM olan hastalarda tip-1 DM olan hastalara göre daha yüksek saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler: Plazma aterojenik indeks, diyabetes mellitus, ateroskleroz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
AKŞİT, E., TURGAY YILDIRIM, Özge, HÜSEYİNOĞLU AYDIN, A., & AYDIN, F. (2018). COMPARISON OF PLASMA ATEROGENIC INDEX BETWEEN DIABETES MELLITUS TYPES. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 661-664. https://doi.org/10.26809/joa.2018548678
Section
Articles

References

Bluestone JA., 2010, Pathogenesis and clinical interventions in type 1 diabetes. Nature, 464, 1293-1300.
Bulut T., 2017, The prevalence of dyslipidemia and associated factors in children and adolescents with type 1 diabetes. J Pediatr Endocrinol Metab, 30(2), 181–187.
Dobiasova M., 2006, Atherogenic index of plasma as a significant predictor of cardiovascular risk: from research to practice, Vnitr Lek, 52, 64-71.
Dobiasova M., 2011, Cholesterol esterification and atherogenic index of plasma correlate with
lipoprotein size and findings on coronary angiography, J Lipid Res, 52, 566-571.
Ettinger WH., 1992, Lipoprotein lipids in older people: results from the Cardiovascular Health Study, Circulation, 86, 858-869.
Guariguata L., 2014, Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035, Diabetes Res Clin Pract, 103:137–149.
Isomaa B., 2001, Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care, 24, 683–689.
Kahn SE., 2013, Pathophysiology and treatment of type 2 diabetes: perspectives on the past, present and future. Lancet, 383, 1068-1083.
Schaefer EJ., 1994, Effects of age, gender, and menopausal status on plasma low density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein B levels in the Framingham Offspring Study, J Lipid Res, 35(5), 779-792.
Taskinen MR., 2003, Diabetic dyslipidaemia: from basic research to clinical practice, Diabetologia 46, 733–774.
Turner RC., 1988, Risk factors for coronary artery disease in non-insulin dependent diabetes mellitus: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 23), BMJ 316, 823–828.
Verges B., 2015, Pathophysiology of diabetic dyslipidaemia: where are we? Diabetologia, 58, 886–899.
Zimmet PZ., 2014, Diabetes: a 21st century challenge. Lancet Diabetes Endocrinol 2, 56–64.