THE FUTURE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: HR 4.0

Main Article Content

Ayse ASİLTÜRK

Abstract

Industry 4.0 has led to a significant transformation in the way businesses' approach manufacturing. Industry 4.0  affects every industry at every level.  In the corporate setting,  automation and other evolving technologies are changing dramatically the needs of organizations. In this process, business owners and managers will need to reassess their organizations' structure and redefine tasks that require human involvement. Industry 4.0  revolution has already reduced the human resources requirements of many businesses through automation. On the one hand this disruption affects every aspect of HR, on the other hand  HR 4.0 gives an opportunity to create sustainable competitive advantages for companies. HR professionals will need to learn about digital technologies and use them to work more efficiently in order to be successful in this period.  This paper aims to demonstrate how the industry 4.0 revolution affects human resources and human resource management practices.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ASİLTÜRK, A. (2018). THE FUTURE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: HR 4.0. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 527-544. https://doi.org/10.26809/joa.2018548665
Section
Articles

References

ACARALP, M. C., 2017, İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 & Dijitalleşme Etkisi Yetenek Yönetimi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Final Proje Çalışması, Lefkoşe, Kıbrıs.
ALÇIN, S., 2016, Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları, Popüler Yönetim Dergisi, Sayı: 63, ss.46- 47.
ALÇIN, S., 2016, Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0, Journal of Life Economics, DergiPark Akademik, Cilt: 3, Sayı:2, ss.19-30.
ALPER, A., 2011, Charlie Chaplin Modern Times, http://www.ahmetalper.com/2011/12/charlie-chaplin-modern-times.html, [Erişim Tarihi:21.10.18].
BAYRAM, M., 2018, Türkiye Bu Treni Kaçırmamalı. Endüstri 4.0 ya da X.X, January 2018, Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/322861015_Turkiye_Bu_Treni_Kacirmamali_Endustri_40_ya_da_XX, [Erişim Tarihi:21.10.18].
BULUT, E. ve AKÇACI, T., 2017, Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal, Sayı: 7, ss.50-72.
ÇETİN, Ö., 2018, Sanayi 4.0 'ın İK Yetkinlik Modeline Etkisi, https://www.peryon.org.tr/sanayi-4-0in-ik-yetkinlik-modeline-etkisi/, [Erişim Tarihi:21.10.18].
ELDEM, M.O., 2017, Endüstri 4.0, TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni.
KARAKAŞ, E.İ. , (19.05.2016), İnsan Kaynakları Gözünden Sanayi 4.0, https://emreinanckarakas.wordpress.com/2016/05/19/insan-kaynaklari-profesyoneli-gozunden-sanayi-4-0-devrimi/, [Erişim Tarihi:21.10.18].
KILIÇ, S. ve ALKAN, R. M., 2018, Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), ss.29-49.
KOÇ, C., Liderlik ve Yönetim Araçları 12: Fordizm-Post Fordizm, https://industryolog.com/fordizm-post-fordizm/, [Erişim Tarihi:21.10.18].
KOÇAK, O., http://www.ozlukhaklari.com/endustri-4-0-ve-insan-kaynaklari-4-karanlik-fabrikalar-ve-ik-uzerindeki-etkileri/, [Erişim Tarihi:21.10.18].
KULAKSIZOĞLU, A., 2017, Endüstri 4.0, http://aydnkulakszolu.blogspot.com/2017/03/endustri-40.html, [Erişim Tarihi:21.10.18].
KURTULMUŞ, B., 2017, Endüstri 4.0 Yapay Zeka Teknolojileri,
kergun.baun.edu.tr/20172018Guz/YZ.../Endustri_4_0_Belginar_Kurtulmus.pdf, [Erişim Tarihi:21.10.18].
KÜÇÜKKALAY, M., 1997, Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:2, Isparta, ss. 51-68.
MÜSİAD, 2017, Endüstri 4.0 ve Geleceğin Lojistiği, Lojistik Sektör Raporu, İstanbul.
ÖZDOĞAN, O., 2017, Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları, Pusula Yayınları, No:327-40, İstanbul.
ÖZHAN, T., Makinelerin Evrimi, eKitap Projesi, 2016.
ULUCAN, N., (09.05.2018), İnsan Kaynakları 4.0, http://headlinebpr.com/insan-kaynaklari-4-0/#.W8XSS1QzZdg,. [Erişim Tarihi:21.10.18].
URL-1, (26.11.2017), Endüstri 4.0 Da İnsan Kaynağı Yönetimi, http://www.ikgenc.com/2017/11/26/endustri-4-0-da-insan-kaynagi-yonetimi/,[Erişim Tarihi:21.10.18].
URL-2, 2017, İnsan Odaklı Dijital Dönüşüm - İK 4.0, http://www.peryonkongre.com/kongre2017/getPage.asp?PID=%7BE1290C06-2EBD-4FA5-8490-C0CCFCEA576C%7D [Erişim Tarihi:21.10.18].
URL-3, (30.11.2017), Human in the Dark Factory | Karanlık Fabrikalarda İnsanlar Nerede? , https://shr-consulting.com/human-in-the-dark-factory-karanlik-fabrikalarda-insanlar-nerede/
URL-4, Endüstri 4.0 Yolunda: Nesnelerinin İnterneti, https://www.endustri40.com/endustri-4-0-yolunda-nesnelerinin-interneti/, [Erişim Tarihi:21.10.18].
URL-5, (27.03.2018), Endüstri 4.0 İle İnsan Kaynaklarında Yetenek Savaşları Dönemi Başladı, http://www.kalipstore.com/-1-9882-endustri-40-ile-insan-kaynaklarinda-yetenek-savaslari-donemi-basladi.html, [Erişim Tarihi:21.10.18].
URL-6, (29.04.2017), “itelligence’dan dijital dönüşüme İK penceresinden bakan etkinlik: İK 4.0 | Yeni Nesil Uygulamalar”, https://bultengonder.in/basin-bulteni/itelligencedan-dijital-donusume-ik-penceresinden-bakan-etkinlik-ik-4-0-yeni-nesil-uygulamalar/, [Erişim Tarihi:21.10.18].