PRISON LIBRARIES: THE CASE OF KIRŞEHİR OPEN PENITENTIARY LIBRARY

Main Article Content

OKAN KOÇ

Abstract

In order to keep the individuals under the rules of social law from the ancient societies up to the present day, prisons were needed. In order to understand how healthy a society is, prisons should not be ignored as far as educational institutions, cultural backgrounds and economic indicators are concerned. Prisons or detention centers aim to keep individuals under control for a certain period of time until they are adapted to the social order. At the same time, it should aim to make the necessary supports on subjects such as intellectual accumulation, education, health, personal knowledge and professional competence.


In this study Kırşehir Open Penitentiary Library Library was examined. The services and activities of the Kırşehir Prison Library have been examined taking international standards and laws into consideration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KOÇ, O. (2018). PRISON LIBRARIES: THE CASE OF KIRŞEHİR OPEN PENITENTIARY LIBRARY. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 797-806. https://doi.org/10.26809/joa.2018548689
Section
Articles

References

BARRANT, WİLKİNS., 1978, The Correctional Facility Library : History and Standards, Library Trends 26.
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK, 2018. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts [Erişim Tarihi: 10.10.2018].
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ KÜTÜPHANE VE KİTAPLIK YÖNETMELİĞİ, 1983. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/um_cezakutuphane.pdf [Erişim Tarihi: 10.10.2018].
CLEMMER, DONALD., 1958. The prison community, Horcourt Brace College Publishers, 9780030081552.
CTE, 2018. http://www.cte.adalet.gov.tr/bilgidata/genelbilgi.asp [Erişim Tarihi: 10.10.2018].
DALTON, PHYLLİS. 1978, Library Services to Correctional Facilities in Other Countries, Library Trends 26.
DEMİRBAŞ, T. 2005. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Evrimi, İstanbul.
DÖNMEZER, S. ve ERMAN, S. 1999. Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt II. 12. Bası, İstanbul: Beta Yayınları.
ERDOĞDU, A. 1972. Ceza yargılama yöntemi yasası terimleri sözlüğü. Ankara, Türk Dil Kurumu.
FOUCAULT, M. 2000. Büyük Kapatılma – Seçme Yazılar 3, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
FOUCAULT, M. 2005. Özne ve İktidar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU, 2018. http://www.kirsehiracik.adalet.gov.tr/kurum.html [Erişim Tarihi: 10.10.2018].
NURSAL, N. (2006). Uluslararası cezaevi standart kuralları, Ankara, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü.

NURSAL, N. 2007. Avrupa cezaevi kuralları: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ nin üye devletlere Avrupa cezaevi kuralları hakkında (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı, Ankara.

ÖNAL, H. İ. 1978. Cezaevlerine Halk Kütüphanesi Hizmetleri. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/Cezaevlerine%20halk%20k%C3%BCt%C3%BCphanesi%20hizmetleri.pdf [Erişim Tarihi: 10.10.2018].

RESMİ GAZETE, 2018a. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/04/20060406-1.htm [Erişim Tarihi: 10.10.2018].
RESMİ GAZETE, 2018b. Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/04/20060406-1.htm [Erişim Tarihi: 10.10.2018].
RUBİN, RHEA JOYCE., 1983, Library Service in U.S. Jails: Issues Questions Trends, Library Journal 108.
YAYAK, ASLI. 2009, Türkiye Cezaevlerindeki Islah-Rehabilitasyon Çalışmalarının Diğer Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırılması/ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı.