RE-DEFINED PATTERNS OF POTENTIAL WIND ENERGY DENSITY OVER TURKEY

  • Hıdır SERKENDİZ
  • Hasan TATLI Canakkale Onsekiz Mart University/TURKEY
  • Beyhan ÖZTÜRK Canakkale Onsekiz Mart University/TURKEY
Keywords: Energy, geography, GIS, Wind, Turkey

Abstract

The energy demand in the world is increasing day by day. In particular, meet the energy needs of developing countries such as Turkey requests the various alternative sources. Knowing the geographical distribution of wind-energy potential, an eco-friendly source, clean and not-based on fossil fuels, is of great importance in guiding the investors in this sector. In this study, the potential wind-energy density by Weibull approach over Turkey is investigated. The data set of daily wind speeds were selected in the interval of 1975-2015. The maps of potential wind-power density were redrawn using the ArcGIS 10.4-Geographic Information Systems (GIS) program with the data obtained those obtained from the calculations.  The occurrence of the statistics in the values of wind-power density suggests the usefulness for better renewable energy predictability. The frequencies of potential wind-power density reveal climatological wind-energy patterns for long-term periods; this is related to long-term memory or persistence. From a climatic point of view, areas with high levels of potential wind energy density have been found to be recommended as sensitive areas to solve the problem of future risks of the required energy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABAN, S. M. J, PARRY, T., 2001, “Developing and applying a GIS assisted approach to locating wind farms in the UK”, Renewable Energy 24, 59–71.
ÇELİK, A. N., 2004, A Statistical Analysis of Wind Power Density Based on the Weibull and Rayleigh Models at Southern Region of Turkey. Renewable Energy, 29,593-604.
DÜNDAR, C., DEMİR, İ., 1999, “Türkiye Kıyılarında Rüzgar Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi”, Türkiye Enerji Sempozyumu.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Mayıs 2017, Elektrik Üretim Sektör Raporu, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İstatistik Araştırma Müdürlüğü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşların Amaç ve Faaliyetleri, Ankara.
ERİNÇ, S., 1996, Klimatoloji ve Metodları. Alfa Basım Yayım Dağıtım, 4. Basım.
Globan Wind Energy Council (GWEC), 2017, Global Wind Power Report.
Greenpeace, 2015, Türkiye’nin Sürdürülebilir Enerji Görünümü Enerji [D]evrimi Raporu.
KAPLAN, Y.A., 2016. Rayleigh ve Weibull Dağılımları Kullanılarak Osmaniye Bölgesinde Rüzgar Enerjisinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 62-71.
KHAYYAT, A., 2012, Modeling Wind Energy Potential In a Data-Poor Region: A Geographic Information Systems Model For Iraq, Doktora Tezi.
KOÇ T., 1998, “Ayvalık’ta Rüzgar Potansiyeli”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2.
KOÇMAN, A., 1993, Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:72, İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Erişim Tarihi: 28.11.2018) https://www.mgm.gov.tr/genel/ruzgar-atlasi.aspx
ORAL, F., BAHÇET, R., 2015, “Rüzgar Verilerinin Enerji Üretimi Amaçlı Değerlendirilmesi”, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 173-182.
REN21, 2017, Global Status Report, Renewable Energy Policy Network fort he 21st Century.
SERKENDİZ, H., 2018, Türkiye’nin Rüzgâr Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü.
SÜZEK, F., 2007, Türkiye Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü.
TAĞIL, Ş., 2000, “Sinop ve Çevresinde Rüzgar Enerji Potansiyeli” Türkiye 8. Enerji Kongresi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gelişimi, Cilt: 2, 135-149.
TÜRKEŞ, M., 2010, Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayınevi, 1. Baskı.
TÜRKEŞ, M., 2013, “Türkiye’nin ve Çanakkale Yöresinin Rüzgar Klimatolojisi + Rüzgar Enerji Potansiyeli ve Kurulu Güç Durumu”, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Türkiye’de Enerji Politikaları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Paneli, Çanakkale.
Türkiye Rüzgar Enerji Birliği (TÜREB), Kasım 2018, Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu.
UÇAR, A., BALO, F., 2009, “Evaluation of wind energy potential and electricity generation at six locations in Turkey”, Applied Energy, 86, 1868-1872.
ULGEN, K., HEPBAŞLI, A., 2009, “Determination of Weibull parameters for wind energy analysis of Izmir, Turkey”, International Journal Of Energy Research, 26, 495-506.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Erişim Tarihi:28.11.2018) http://www.yegm.gov.tr/YEKrepa/REPA-duyuru_01.html
YEREBAKAN, M., 2001, Rüzgar Enerjisi, İTO Yayınları, İstanbul, Ekim.
Published
2018-12-31
How to Cite
SERKENDİZ, H., TATLI, H., & ÖZTÜRK, B. (2018). RE-DEFINED PATTERNS OF POTENTIAL WIND ENERGY DENSITY OVER TURKEY. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 739-750. https://doi.org/10.26809/joa.2018548684
Section
Articles