AN INVESTIGATION ON THE CARBON FOOTPRINT OF CANAKKALE’S TOURISM KALKINMA VE TURİZMİN KARBON AYAK İZİ

Main Article Content

Bekir EŞİTTİ
Erol DURAN

Abstract

The vehicles used by tourists during their travels contribute significantly to the fossil fuel emission rates of tourism destinations. Canakkale destination's tourism has grown exponentially in recent years with various incentives and promotion initiatives. When tourism-related emissions are reduced in developing destinations, the carbon footprint of tourism, in general, can be reduced. The carbon footprint is the largest component of the total ecological footprint on a global scale. In order to better understand the carbon footprint, this study tried to determine the situation related to one of the developing destinations. Also, the study contributes to the knowledge about carbon footprints of tourists in the literature. The results indicated a significant increase in carbon emissions due to the inadequacy of the public transport system, although there had been a certain amount of contraction in terms of the time spent by the traveling tourists in Çanakkale. In particular, the travel of tourists with their own vehicles increases the carbon emission rate. Furthermore, it is seen that tourists do not consider Çanakkale destination within the scope of environmental concerns or climate change policies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
EŞİTTİ, B., & DURAN, E. (2018). AN INVESTIGATION ON THE CARBON FOOTPRINT OF CANAKKALE’S TOURISM. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 597-608. https://doi.org/10.26809/joa.2018548672
Section
Articles

References

Air Emissions Accounts (2018) What are AEA and what are they for?, Erişim 15.09.2018: https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/emissions-of-greenhouse-gases-and-air-pollutants/air-emissions-accounts
Avrupa Çevre Ajansı (2018) Taşımacılıktan Kaynaklanan Toplam Sera Gazı Emisyonları, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
Baki, A., ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21
Çanakkale Kültür Turizm (2018). Çanakkale’nin Çoğrafi Yapısı, Erişim Tarihi: 05.12.2018, Erişim Yeri: http://www.canakkalekulturturizm.gov.tr/TR-70467/cografya.html
Çanakkale Turistik Otelciler Derneği (2018). 2017 Yılına Ait Çanakkale İli Turizm İstatistikleri, Erişim Tarihi: 01.12.2018, Erişim Yeri: http://www.catod.org/tr/2017-yilina-ait-canakkale-ili-turizm-istatislikleri.html
Invets in Çanakkale (2018). Çanakkale'de Turizm, Erişim Tarihi: 05.12.2018, Erişim Yeri: http://www.investincanakkale.com/tr/26972/canakkalede-turizm
Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2010). Rusya’dan Türkiye’ye Ulus aşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler, Ege Coğrafya Dergisi, 19(1), 13-30.
Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) (2018). Greenhouse Gas Reporting: Conversion Factors, Erişim: 09.08.2018, https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2018
Enerdata (2018). Global Karbon Emisyon Oranları, Erişim: https://yearbook.enerdata.net/
Greenhouse Gas Protocol (2005). Greenhouse Gas Emissions from Transport, Erişim: 10.09.2018 https://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:028:0018:0021:EN:PDF
Karadağ, L., & Marangoz, M. (2017). Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 29-40.
Köleoğlu, N. (2018). Turizmin Etkilerine Karşı Yerel Halkın Algılarının Değerlendirilmesi: Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 214-231.
Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., & Malik, A. (2018). The Carbon Footprint of Global Tourism. Nature Climate Change, 8, 522–528
Lordoğlu, K. (2009). Türkiye’de Turizmde Çalışan Göçmenler ve İşgücü Piyasasında Oluşan Yeni Sorunlar. Uluslararası Eğitim ve Uyum Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 14-16.
Luo, F., Becken, S., & Zhong, Y. (2018). Changing Travel Patterns in China and ‘Carbon Footprint’implications for a Domestic Tourist Destination. Tourism Management, 65, 1-13.
Çoban, Ö. (2010). Paylaşım olgusunda meydana gelen değişiklikler ve günümüz sosyal ve iş yaşamına izdüşümleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 345-359.
Özsoy, C. E. (2015). Düşük karbon ekonomisi ve Türkiye’nin karbon ayak izi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(9), 198-215.
Travel & Tourism Council (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018 World, Erişim 11.09.2018,: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf
T.C. Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı (2012). Kara Ulaşım Araçlarının Karbondioksit (CO 2 ) Emisyonlarına Eko-Verimlilik Yaklaşımı, Erişim: /tr/news/kara-ulasim-araclarinin-karbondioksit-co-2-emisyonlarina-eko-verimlilik-yaklasimi/165
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2018). Çanakkale Havalimanı 2017 Yılı İstatistikleri, Erişim 01.10.2018: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/haberdetay.aspx?oid=3865
Tosunoğlu, B. T. (2014). Sürdürülebilir Küresel Refah Göstergesi Olarak Ekolojik Ayak İzi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(5), 132-149.
TUİK (2018). Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2018, Erişim 01.10.2018: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27647
Walz, A., Calonder, G. P., Hagedorn, F., Lardelli, C., Lundström, C., & Stöckli, V. (2008). Regional CO2 budget, countermeasures and reduction aims for the Alpine tourist region of Davos, Switzerland. Energy Policy, 36(2), 811e820.
Wheeling, K. (2018). Tourism Leads to Way More Emissions Than Previously Thought, Erişim 01.10.2018: https://psmag.com/environment/tourism-leads-to-way-more-emissions-than-previously-thought