GENDER EQUALITY IN SPORTS

Main Article Content

Lale ORTA

Abstract

Only 7 percent of the female population in our country are licensed sportswomen. Among these, the rate of sportswomen active in sports is only 4 percent. There are only six sports branches in which the number of licensed sportswomen is more than the number of sportsmen: horse-riding, ice skating, gymnastics, dance sports, folk dances and volleyball. The number of sportswomen should be increased in sports federations. The number of licensed male football players registered to the Turkish Football Federation (TFF) is 602.465. On the other hand, the number of licensed female football players registered to the TFF is only 6.364. That is, there is 1 licensed female football player in return for 100 licensed male football players. One-fifth of licensed female sportswomen in Turkey prefers martial arts such as Judo, Karate, Boxing, Kick Boxing, Taekwondo, Muay Thai, and Wushu. In order to ensure the development of female sports in our country, firstly, sports culture needs to be spread to the society. To be able to achieve this, it is necessary to make sport an indispensable part of basic education and to emphasize that sport is a fundamental right of each citizen. Most importantly, all kinds of sports activities, organizations, and investments organized for men should also be realized for women.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ORTA, L. (2018). GENDER EQUALITY IN SPORTS. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 101-108. https://doi.org/10.26809/joa.2018548620
Section
Articles

References

ANKER, R. (1997) : “Theories of Occupational Segregation by Sex: An Overview”, International Labour Review, Vol. 136 (1997), No.3 (Autumn): 315-339.
ASLANTEPE, G. (2006) : “Kadın İstihdam Zirvesi”, TISK, İstanbul.
ÇOLAK, Ö. FARUK, KILIÇ CEM, (2001), Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara.
DEMİRBİLEK, S., (2007) : “Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt. 44, Sayı 511: 12-27.
ECEVİT, Y. (1995): “Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu Ve Değişen Biçimleri”, İletişim Yayınları, İstanbul: 105-117
IŞIĞIÇOK, Ö., ve ark. (2002): TİSK. Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği” TİSK Yayın No: 219, Ankara (2002) (Aytaç, S., M. Sevüktekin, Ö. Işığıçok, N. Bayram ve S. Yıldız, Kadir Yasin Eryiğit)
KOCA, C. and ASLAN, (2010), Kız Çocukları ve Futbol: Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı, TFF-FGD Futbol Eğitim Yayınları, Ağustos, 2010, İstanbul.
KOCA, C., & BULGU, N. (2005). Spor ve toplumsal cinsiyet: Genel bir bakış. Toplum ve Bilim Dergisi, 103, 163-184.
MARDİN, N. B. (2000) : “Sağlık Sektöründe Kadın”, T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları.
ORTA, L. (2011) “Haydi Kızlar Futbola”, Herkes İçin Futbol Dergisi, Nisan 2011, s.10
SAYLAN, T. (2006) : “Kadın Eğitimi ve Sosyal Dışlanma”, Kadın İstihdam Zirvesi”, TİSK, İstanbul.
ŞAHİN, F. (2003) : “Dünyada Kadın Konferansları ve Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
TUNÇSİPER, B. ve SÜREKÇİ, D. (2004) : “Çalışma hayatında Kadın İşgücünün Ekonomik bir Analizi”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1-4 Mart 2004, İstanbul: 95-102.
Forumdaş, http://www.forumdas.net/cumhuriyet-tarihi/turkiyede-kadin-haklarinin-tarihsel-gelisimi-32018/, (Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2018)
Spor Genel Müdürlüğü, http://sgm.gsb.gov.tr/ (Erişim Tarihi:8 Mart 2018)
TÜİK.a, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869, Aile Yapısı Araştırması, Ankara. (erişim tarihi: 16.07.2018)
TÜİK.b, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587, Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Ankara. (erişim tarihi: 16.07.2018)