CONTENT ANALYSIS OF NEWS REFLECTED TO THE MEDIA RELATED TO THE OPERATION OF THE CENTRAL PHYSICIAN APPOINTMENT SYSTEM

Main Article Content

Ayşen ÖZMEN
Kerime GÜLEÇ

Abstract

Today's health services are shaped by a professional management perspective and organizational progress is accelerating. In 2003, with the Health Transformation Program in Turkey, many new applications were introduced. One of the most important applications of the Health Transformation Project is the Center Physician Appointment System.


In this research, it is aimed to make evaluations about Center Physician Appointment System by analyzing the news reflected in the media. For this purpose, 13 news were obtained by entering the keyword about Center Physician Appointment System into the Google search engine. As a result of the research, fluctuations are observed in the period of examination of the patients who are examined in the outpatient clinics and in the intervals of admission to the outpatient clinics, in order to increase the prevalence of usage, public spots, posters and activities are prepared.


In the Contact Center World Awards held in London,Center Physician Appointment System is chosen as the da best in the world Londra.
Key words: Center Physician Appointment System

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ÖZMEN, A., & GÜLEÇ, K. (2018). CONTENT ANALYSIS OF NEWS REFLECTED TO THE MEDIA RELATED TO THE OPERATION OF THE CENTRAL PHYSICIAN APPOINTMENT SYSTEM. JOURNAL OF AWARENESS, 3(Özel Sayı), 581-590. https://doi.org/10.26809/joa.2018548670
Section
Articles

References

Akyüz M, Omaç M, Taşlıyan M, Murat E,2010,“Sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan memnuniyet değerlendirilmesi: Malatya Devlet Hastanesinde Bir Alan Çalışması”,11. Uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi bildiriler kitabı, cilt 1; 389-99.
Alagöz M., 2013, Kamu Hastanelerinde Kuyruk, Randevu Sistemleri: Merkezi Hastane Randevu Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Aydın, T., Aydın, A.Ş., Köksal, Ö., Özdemir, F., Kulaç, S., Bulut, M.,2010, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastaların Özelliklerinin ve Acil Servis Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 163-168.
Bostan, S., Çiftçi, F., 2016, Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 1-8
Kurşun, A., Kaygısız, E.G.,2018, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Uygulamalarına Yönelik Memnuniyet Ve Erişilebilirlik Düzeyinin Belirlenmesi, ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4),401-409
Özata, M., 2009, Sağlik Bakanliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafindan Yürütülen E-Sağlik Projelerinin Sağlik Hizmeti Sunumuna Etkileri. Journal of Azerbaijani Studies, 444-464.
Şahin Ş., 2013, Merkezi Hastane Randevu Sistemi Uygulamasının Etkinlik, Farkındalığının, Hasta Bekleme Süresine ve Memnuniyetine Etkisinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Toprak, C., 2013. Özel Sağlık Sektöründe İnovasyon: Özel Sağlık Sektöründe İnovasyon ve Finansal Performans İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Yıldızbaşı, E., Öztaş, D., Sanisoğlu, Y., Fırat, H., Yalçın H., Dağ Şeker,E., Doğusan5, A.R., Akçay, M.,2016, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemini Kullanan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi, Ankara Medical Journal, 16(3), 293-302.
https://docplayer.biz.tr/568712-Mhrs-projesi-kullanim-kilavuzu-mhrs-projesi-uygulama-kullanim-kilavuzu.html [Erişim Tarihi:28.10.2018]
https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/haberler.xhtml?haberId=8 [Erişim Tarihi:24.10.2018]