CULTURAL HERITAGE AWARENESS AND PROTECTION; TÖMER STUDENTS ESKİŞEHİR ANADOLU UNİVERSİTY
PDF (Türkçe)

Keywords

Kültürel Miras,  Koruma bilinci,  Farkındalık,  TÖMER öğrencileri,  Türkiye. Cultural heritage, Protection awareness, Awareness, TÖMER students, Turkey.

How to Cite

Hicran Hanım, Hanane, & Saadet. (2019). CULTURAL HERITAGE AWARENESS AND PROTECTION; TÖMER STUDENTS ESKİŞEHİR ANADOLU UNİVERSİTY. JOURNAL OF AWARENESS, 4(2), 185-204. https://doi.org/10.26809/joa.4.015

Abstract

Turkey; with its history, diversity of the cultural heritage, and its density is one of the most dominant countries. Features such as strategic location, cultural diversity and tourism, helped Turkey to become an important center for tourists in past years. Concurrently, Turkish universities have reached an important position in the education of foreign students. These universities have established turkish learning center TÖMER for foreign students. Learning a foreign language does not involves only the acquisition of the language itself, but also of culture.

 The Purpose of our research; research and evaluate the interest of foreign students in cultural heritage at the level of the the city and in the country. Example of students trained by tömer at Eskisehir Anadolu University

This center contributed to the promotion of cultural heritage to foreign students, the questionnaire, which includes questions about how this center contributed in the promotion of cultural heritage to foreign students, the questionnaire was applied to the sample group of students and the results of the survey were analysed in SPSS statistical program. In addition, the frequency distributions were obtained and interpreted. During the evaluation of the results, several suggestions have been made with the idea that the student from every country is a cultural fever.

 Keywords:  Cultural heritage,  Protection awareness,  Awareness,  TÖMER students,  Turkey.

https://doi.org/10.26809/joa.4.015
PDF (Türkçe)

References

Karaca Yılmaz, Ş., Akkuş, G., Şahbudak, E., ve Işkın, M. (2017), Kültürel Miras Farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Çalışması, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9 (16), 86-100.
Kaya, M. F., (2014), Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Lider 6 Dünya Ülkesinin Yükseköğretim Tanıtım Uygulamaları Ve Türkiye Bursları Tanıtım Stratejisi İçin Bir Model Önerisi, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ANKARA.
Gündüz, O., (2012), Uluslararası Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme Beklentileri Ve Kariyer Hedefleri, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ANKARA.
Ünal, Z. G., (2014), Kültürel Mirasın Korunması, İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), İstanbul.
Aksoy, A., (2012), Kültürel Miras Yönetimi, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi, 978-975-06-1242-8.
Can, M., (2009), Kültürel Miras ve Müzecilik, Çalışma Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1-3.
Metin Basat, E., (2013), Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek, Milli Folklor, 25 (100), 61-71.
Sürücü, O. ve Başar, M. E., (2016), Kültürel Mirası Korumada Bir Farkındalık Aracı Olarak Sanal Gerçeklik, 4 (1), 13-26.
Education Indicators in Focus, (2013), OECD, Education Data, Education Evidence, Education Policy, Education Analysis, Education Statistics.
Özer, M., (2012). Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (1), 10-13.
Aliyev, R. ve Öğülmüş, S., (2016), Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 89-124.
Aydın, R., (2014), Küreselleşme ve Yükseköğretim.
Konai Helu, T., (2001), Towards Culturally İnclusive Teacher Education With Specific Reference To Oceania, International Education Journal, 2 (5).
Stephen, P. H., (1997), The Quality of Education in The Middle East and North Africa (Mena), Journal Educational Development, 17 (4), 449-466.
Chapman, D. W. & MIRIC, S. L., (2009), Education Quality in The Middle East. International Review of Education 55, 311–344.
Rahel, L. K., (2014), Promoting Public Awareness On The Existing Culture Heritage Tourism Sites: A Case Of Dar Es Salaam City.
Higher Education in Developing Countries Peril And Promise, (2000), Washington, D.C. U.S.A., 0-8213-4630-X
Halaç H. H., Bademci F. ve Çeliksoy M. A., (2017), TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası İçin Konya’ya Gelen Takım Kafilelerinin, Kültürel Mirasa Temasının Değerlendirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 60, 267-279.

UNESCO, (1972), Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
ICCROM, (1990), International Charter for Archaeological Heritage Management

URL-1 Bazarbayeva, L., (2018), Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası [online], Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, https://www.udef.org.tr/tr/akademik-calismalar/ [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2019]
URL-2 Türkiye Bursları [online], Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/turkiye-burslari [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2019].
URL-3 Türkiye Bursları Yönetmeliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19799&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C3%BCrkiye%20Burslar%C4%B1%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi [Erişim Tarihi: 4 Ocak 2019]
URL-4 Türkçe Öğretimi Çalışmaları, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, https://www.ytb.gov.tr/uploads/resimler/kitaplar_pdf/ici.pdf [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2019].
URL-5 Hakkımızda [online], Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, http://tomer.ankara.edu.tr/hakkimizda/ [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2019].
URL-6 Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi Yönetmeliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-3.htm [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2019].
URL-7 Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler [online], Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, https://www.setav.org/turkiyede-uluslararasi-ogrenciler [Erişim Tarihi: 6 Ocak 2019].
URL-8 Higher Education in the Middle East and North Africa [online], Higher Education Web Publishing Ltd, https://www.universityworldnews.com [Erişim Tarihi: 7 Ocak 2019].
URL-9 Ayvalık’ta Kültürel Miras İçin Farkındalık Oluşturmak [online], http://karadiken.org/ayvalikta-kulturel-miras-icin-farkindalik-olusturmak/ [Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019].
URL-10 Afrika Dünya Mirası Günü [online], http://dunyamirasi.com.tr/afrika-dunya-mirasi-gunu/ [Erişim Tarihi: 7 Ocak 2019].
URL-11 The Centre for Cultural Heritage Preservation (CCHP), http://www.cchp.ps/new/en/ [Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2018].

Downloads

Download data is not yet available.