INSTITUTIONAL AWARENESS ON PEOPLE WITH DISABILITIES: THE CASE OF BALIKESIR METROPOLITAN MUNICIPALITY
PDF (Türkçe)

Keywords

Engelli, Farkındalık, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Disabled, Awareness, Metropolitan Municipality, Balıkesir

How to Cite

Filiz Tufan, & Çağlar Eren. (2019). INSTITUTIONAL AWARENESS ON PEOPLE WITH DISABILITIES: THE CASE OF BALIKESIR METROPOLITAN MUNICIPALITY. JOURNAL OF AWARENESS, 4(2), 239-248. https://doi.org/10.26809/joa.4.018

Abstract

According to the results of 2011 Population and Housing Survey of the Turkish Statistical Institute, the percentage of population with at least one disability is 6,9%. The ratio was identified as 8,5 in Balıkesir Province. People with disabilities has a large proportion within the population. Therefore, urban area must be arranged due to their needs to fulfill their daily expectations and to make sure their social participation,. Delivery of services as public transport and pedestrians must be organized suitably to secure them and they must have access to all services. Such regulations are civic actions. In Turkey, municipalities are required to make annual report and to publish them every year. In this study 2015, 2016 and 2017 annual reports of Balıkesir Metropolitan Municipality were examined in terms of awareness about people with disabilities.

https://doi.org/10.26809/joa.4.018
PDF (Türkçe)

References

BAYKAN, Zeynep, Naçar, Melis, Şenol, Vesile, Çetinkaya, Fevziye (2018), Erciyes Üniversitesi Akademik Personelinde Engellilik Farkındalığı, Mersin Univ. Saglık Bilim Derg., 11(1), ss. 50-61.
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006, Resmi Gazete Sayısı: 26261
DSÖ (2011), Dünya Engellilik Raporu Yönetici Özeti, http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/455687-1328710754698/YoneticiOzeti.pdf, Erişim tarihi: 05.11.2018.
ERTÜRK, Korhan Levent, Şimşek, A. Aslı, Songür, Damla Gülseren, Şengül, Gökhan (2014), Türkiye’de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Bilgi Dünyası, 15(2), ss. 375-395.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5be01855df7195.85652684, Erişim tarihi: 05.11.2018.
HÜSEYİNLİ, Namık, Göçmen, Selvi, Nasibov, Davud (2017), Çalışma Hayatında Engelli Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Engellilerin Haklara İlişkin Farkındalıkları, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(6), ss. 138-152.
LEONARDI, Matilde, Birkenbach, Jerome, Üstün, Tevfik Bedirhan, Kostanjsek, Nenad, Chatterji, Somnath (2006), The Definition of Disability: What Is in a Name?, The Lancet 368(9543), ss.1219-21.
ÖNVER, Makbule Şiriner (2014), Yeti Yitimli Bireyleri Sakatlayan Kentsel Mekânlar, Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(2), ss. 37-60.
SMITH, Richard D. (2000), Promoting the Health of People with Physical Disabilities: A Discussion of the Financing and Organization of Public Health Services in Australia, Health Promotion International, 15(1), ss. 79–86.
SUBAŞIOĞLU, Fatoş (2008), Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Dünyası, 9(2), ss.399-430.
ŞAHİN, Hande, Bekir, Hatice (2016), Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, ss. 767-779.
TUİK (2015), Haber Bülteni, Sayı: 18617, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617, Erişim tarihi: 05.11.2018.
WHO (2011), World Report on Disability, World Health Organization, Malta.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf, Erişim tarihi: 05.11.2018
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf, Erişim tarihi: 05.11.2018

Downloads

Download data is not yet available.