REFLECTIONS OF ENDURING EDUCATIONAL INSTITUTIONS: VILLAGE INSTITUTES
PDF

Keywords

English Village Institutes, education, development

How to Cite

ÇİFTÇİ, Y., & TUNÇ, T. (2019). REFLECTIONS OF ENDURING EDUCATIONAL INSTITUTIONS: VILLAGE INSTITUTES. JOURNAL OF AWARENESS, 4(3), 343-358. https://doi.org/10.26809/joa.4.026

Abstract

The Village Institutes are a major step forward in the Republican era for the development of the community as well as the education system. The students were educated in ways of vocational and technical aspects in mentioned institutions. For example; student haven’t been only taking some theoretical lessons as it is today; it has been working in the school’s field, beekeeping, raising chickens, and female students have been cooking. These lessons were given in the school curriculum have been doing as practical. In this way, both students have been fully being trained and the village's needs have been being provided and thus, these activities, which were carried out simultaneously, also have been serving social development.

It is seen that today's education system is formed in the following form: in the framework of a standard education program, independent of the students' abilities, it is based on a theory and based examination system and in the form of an institutional structuring which prevents them from thinking and pushing to rote learning.

Comparing the educational level of the Village Institutes with today's education level as much as possible and identifying the missing aspects of the current education system are the aims of this paper. At this point, one graduates from the Village Institutes was contacted directly and his opinions were consulted.

https://doi.org/10.26809/joa.4.026
PDF

References

AYDIN, B. M., 2007, Köy Enstitüleri ve Toplum Kalkınması, Anı Yayıncılık, 978-944-474-19-1
AYDOĞAN, M. , 2007, Köy Enstitüleri: Amaçlar – İlkeler – Uygulamalar, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, 978-975-98131-3-0
AYTAÇ, K., 2017, Köy Enstitüleri ve İsmayıl H. Baltacıoğlu’nun Değerlendirmeleri, Sosyoloji Konferansları – Kuramsal Makale, 55 (2017-1), 351-367.
BAHADIR, Z., “Köy Enstitüsü” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt. 26, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, 2002, p. 283 – 285.
ÇETİN, S. ve A. KAHYA, 2017, Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi, METU JFA, 2017 / 1, (34:1), p. 133-162.
DEMİRTAŞ, Ö., 2018, Gelecek Kaygısı Olanlar El Kaldırsın…, Mehmet Zorlu Foundation Youth Summit, (19.0.2019)
DÜNDAR, C., 2000, Köy Enstitüleri, İmge Kitabevi, 975-533-098-4
EVREN, N., 1998, Köy Enstitüleri Neydi Ne Değildi, Güldikeni Yayınları, 975-8094-6-1
GEDİKOĞLU, Ş., 1971, Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri, İş Matbaacılık ve Ticaret
KALYONCUOĞLU, Z., 2010, Köy Enstitüleri’nde Hasan Ali Yücel’in Yeri, Cyprus International University Folklor / Edebiyat, C. 16, S. 64, 2010 / 4, 237 – 244.
ÖTÜKEN TURKISH DICTIONARY, 2007, “Pâyidar”, C. 4, Ankara: Ötüken Neşriyat
PAZAR, M., 2001, Demokratik Eğitimde Bir Anıt Kurum: Köy Enstitüleri, Güldikeni Yayınları, 975-6731-26-5
ŞAHİN, M., 1996, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Yabancı Uzmanların Yeri (1923 – 1960), PhD Thesis, Dokuz Eylül University, Institute of Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, p. 224 – 225.
YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLER DERNEĞİ, 2011, Karanlık Sokakta Aydınlanma: Aksu Köy Enstitüsü
YILDIZ, N. ve O. AKANDERE, 2017, Köy Enstitülerinin İdeolojik Yapısı, Journal Of Modern Turkish History Studies, XVII/35 (2017-Autumn), p. 275-316.
YÜCEL ERONAT, C., 2006, Köy Enstitüleri Düyasından Hasan Ali Yücel’e Mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 978-9944-88-074-9

Downloads

Download data is not yet available.