CHANGES IN LAND USE IN KILIS PROVINCE (1990-2018)
PDF (Türkçe)

Keywords

Kilis
Arazi Kullanımı
Uzaktan Algılama Kilis, Land Use, Remote Sensing

How to Cite

Diyar, & Mesut. (2019). CHANGES IN LAND USE IN KILIS PROVINCE (1990-2018). JOURNAL OF AWARENESS, 4(3), 329-342. https://doi.org/10.26809/joa.4.025

Abstract

This study involves Kilis Province which is situated along the Syrian border in the Southeastern Anatolia Region. Landsat TM satellite images of the study area taken at different times of 1990, 2000 and 2018 were used in GIS environment and the changes occurred in the land use in these years were revealed.

With the inspiration of CORINE land classification related to the land use, classification was made in Kilis Province as urban, sparse vegetative areas, other orchards, forest areas, grape and olive or chards, pasture areas, mixed-crop agricultural land, wetlands and agricultural areas. Thus, the urban area which was 8 km2 in 1990 roseto 9 km2 in 2000 after Kilis gained the provincial status in 1995 and in 2018 it increased to 13 km2. Wetlands were not included in the classification due to the absence of dams in 1990.

Changes in land use in Kilis Province will be handled in 3 periods, spatial changes will be associated with climate, soil, population and economic activities and suggestions will be made for the best use of the land.

https://doi.org/10.26809/joa.4.025
PDF (Türkçe)

References

Adıgüzel, F. (2014). Kentsel Gelişme İle Ulaşım Etkileşimi: Adana Örneği. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
Başayiğit, L. (2004). CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemine Göre Arazi Kullanım Haritasının Hazırlanması:Isparta Örneği. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(4), 366-374.
Disperati, L., & Virdis, S. (2015). Assessment of land-use and land-cover changes from 1965 to 2014 in Tam Giang-Cau Hai Lagoon, central Vietnam. Applied Geography(58), 48-64.
Doğan, M. (2013). Türkiye Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış. Marmara Coğrafya Dergisi, 211-231.
Gözenç, S. (1980). Arazi Kullanma "Land Use" Haritalarında Standardizasyon ve Türkiye için Bir Öneri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi(23), 37-46.
Gülersoy, A. E. (2014). Yanlış Arazi Kullanımı. Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(2), 49-128.
Gültekin, E., & Ortaçeşme, V. (1996). Land Degradation in Adana City Withi a Historical Perspective. Adana: Çukurova University.
Kalelioğlu, E. (1971). Gaziantep Yöresinn Fiziki Coğrafyası. AUDTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 140-204.
MGM. (2017). Kilis İli Uzun Yıllar Tüm Parametreler Bülteni (1960-2017). Ankara: Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
Özçağlar, A. (1994). Çarşamba Ovası ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 93-128.
Sarı, H., & Özşahin, E. (2016). CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi(30), 13-26.
Sertkaya Doğan, Ö. (2018). Nüfus Coğrafyası. Ö. Sertkaya Doğan, & M. Doğan içinde, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (s. 27-54). Ankara: Pegem Akademi.
Tuncel, M. (2002). "Kilis" Maddesi. İslam Ansiklopedisi (Cilt 26, s. 5-8). içinde
Tunçdilek, N. (1985). Türkiye'de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü.
Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2012). Ekonomik Coğrafya Kalkınma ve Küreselleşme. İstanbul: Çantay Kitabevi.
Verburg, P. H., Van De Steeg, J., Veldkamp, A., & Willemen, L. (2009). From land cover change to land function dynamics: a major challenge to improve land characterization. ournal of environmental management, 90, 1327-1335.

Çevrimiçi Kaynaklar
1-https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ (Erişim tarihi: 20.05.2019)
2-https://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
(Erişim Tar: 05.07.2019)

Downloads

Download data is not yet available.