…..

Dergi Hakkında

Dergi Tanımı
Journal of Original Studies, uluslararası hakemli bir Rating Academy dergisidir. Dergi, sosyal ve beşeri bilimler alanında hazırlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış özgün uygulamalı çalışmaları kabul etmektedir. Dergiye gönderilecek çalışmalar, aşağıda yer alan üç temel yöntem kullanılarak hazırlanmalıdır:
1- Nicel Yöntemler
2- Nitel Yöntemler
3- Karma Yöntemler
Dergi, Kış (Ocak) ve Yaz (Temmuz) dönemlerinde yayınlanmaktadır.


Amaç ve Kapsam
Journal of Original Studies, yerel, ulusal ve uluslararası uygulamaları içeren nitel, nicel ve karma yöntemle yapılmış araştırmaları yayınlamayı ve güncel araştırmaları, alanda çalışan bilim insanlarına sunmayı amaçlamaktadır. Dergi, sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan bütün uygulamalı çalışmalara açıktır.
Dergi, sosyal ve beşeri bilimlerin istatistik, ekonometri, finans, bankacılık, aktüerya, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, turizm, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, yönetim, siyaset, pazarlama, coğrafya, edebiyat, sanat, spor vs alanlarında yapılmış olan güncel uygulamalı araştırmaları kapsamaktadır. Eserlerin yazım dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Derleme makaleler, teorik çalışmalar, kitap eleştirileri ve teknik raporlar dergi kapsamına alınmayacaktır.

 

Makalelerinizi, https://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jos/about/submissions adresinden online olarak yükleyebilir ya da jos@ratingacademy.com.tr adresine yollayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: jos@ratingacademy.com.tr  adresine mail atabilirsiniz.