PUNISHMENT AND VIOLENCE IN EDUCATION DURING THE LAST CENTURY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC
PDF

Keywords

Ottoman Empire
education
modernization
violence
punishment

How to Cite

AKÇATEPE, R. (2019). PUNISHMENT AND VIOLENCE IN EDUCATION DURING THE LAST CENTURY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC. JOURNAL OF SCIENTIFIC PERSPECTIVES, 3(5), 73-80. https://doi.org/10.26900/jsp.3.046

Abstract

The aim of this study is to examine the punishment and violence-based practices applied to the students in the last century of the Ottoman Empire and in the early years of the Republic and to present the information on the subject based on the sources. It is insufficient to understand the discipline and practices of Ottoman educational institutions only with regulations and instructions. Therefore, we have benefited from memories, school memories and autobiographies which are important in educational history studies. In addition to these, we frequently included the publications of our researchers historians who studied the last century of the Ottoman Empire, and in light of these, we tried to analyze the case of punishment and violence in education in the last century of the Ottoman Empire and in the early years of the Republic.

 

https://doi.org/10.26900/jsp.3.046
PDF

References

AKÇURAOĞLU, Y.(1912). Emel ve İdea. Türk Yurdu, I, 16, p.265-268.
AKYÜZ, Y.(1994) İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım, Nisan 1847 Talimatı. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, p.1-47.
AKYÜZ, Y.(2004) Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitimde Ödül ve Günümüz Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme. (1839-1923), Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, p.49.
APAYDIN, T. Köy Enstitüsü Yılları. İstanbul:Literatür.
BERKER, A. (1945) Türkiye 'de İlköğretim (1839-1908). Ankara: MEB Basımevi.

DÜNDAR, C. 2002. Köy Enstitüleri Belgeseli. (Date viewed: 15.03.2018).
ENGİN, V.(2017) Bir Devrin Sultanı 2.Abdulhamid. İstanbul:Yeditepe, p.114-116.
GASPRİNSKY(Gaspıralı),İ.(1912) Türk Yurdçularına. Türk Yurdu, I, p.109.
GÜNDÜZ M.(2018) Eğitime Bakış Dergisi, 42, p.44.
KARABEKİR, K.(2008) Hayatım. İstanbul:Yapı Kredi, p.76.
ORTAYLI, İ.(2006) Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul : Pan, Edition:6.
RASİM, A. (1969) Falaka. (Hazırlayan: Sedit Yüksel). Ankara;MEB.
SATI, M.(2017) Fenn-i Terbive. İstanbul: Tüba, Art.1 327. Vol. 1, p. 279.
TONGUÇ, İ. H.(1998) Eğitim Yolunda Canlandırılacak Köy. İstanbul: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı. p. 101)
YÜCEL, H. A.(1992) Geçtiğim Günlerden. İstanbul: İletişim.
YÜCEL, H. A.(1992) Söylev ve Demeçle. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Downloads

Download data is not yet available.