Konular

Konferansımız tüm çalışmalara açık olup, konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. Konular sadece bunlarla sınırlı değildir. Sayılanlar dışında diğer çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara da yer verilecektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Din Araştırmaları
 • Psikoloji
 • Edebiyat
 • Dil Bilimi
 • Sanat Tarihi
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Felsefe
 • Sanat (Resim, Müzik, Heykel, Seramik, Çini, Tiyatro, Opera, Bale vb.)
 • Turizm
 • Arkeoloji
 • Coğrafya
 • Basın ve Medya
 • İletişim
 • Antropoloji
 • Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Sağlık Yönetimi

Eğitim Bilimleri

Hukuk Bilimi

Mühendislik ve Temel Bilimler

 • Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik ve Fizik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya ve Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Diğer Mühendislik Dalları
 • Uzay Bilimleri
 • Yer Bilimleri (Genel)
 • Matematik
 • İstatistik
 • Mimarlık
 • Şehir Bölge Planlama

Sağlık Bilimleri

 • Tıp Bilimleri
  • Cerrahi Tıp Bilimleri
  • Dahili Tıp Bilimleri
  • Temel Tıp Bilimleri
 • Diş Hekimliği
 • Farmakoloji ve Eczacılık
 • Hemşirelik
 • Beslenme ve Diyetisyenlik
 • Veteriner Hekimlik

Yaşam Bilimleri

 • Biyoloji
 • Çevre Bilimleri
 • Hayvancılık
 • Ormancılık
 • Denizcilik ve Su Ürünleri
 • Tarım Bilimleri

Spor Bilimleri

 • Antrenörlük Eğitimi
 • Rekreasyon
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Spor Yöneticiliği

Kongre kapsamında, doğa ve dağcılıktan, kadın sorunlarına, ergonomiye, obeziteye, modaya, müzeciliğe, sevgi ve nefret söylemine, çevre sorunlarına, yüksek öğretime ve bio-çeşitliliğe kadar farkındalık yaratan farklı disiplinlerden pek çok konunun tartışılması amaçlanmaktadır.