Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Özet son gönderme tarihi: 10.11.2019 (Başvuru tarihi uzatılmıştır)

Kabul bildirimi: 11.11.2019

Kayıt Ücretlerinin yatırılması: 27.10.2019 – 22.11.2019

Tam metin gönderimi için son tarih: 14.12.2019 (uzatılmıştır)

Konferans tarihi: 05-07 December 2019

Top

ICA2019

FULL TEXT/ TAM METİN