Yayın

RATING ACADEMY DERGİLERİ

Kongrede sunulacak bildirilerin tam metinleri, Editörlu ve ISBN’li (proceeding) elektronik kitap olarak yayınlanacaktır. Arzu eden yazarların bildirileri, yazarın seçeceği uluslararası alan indeksli dergi statüsündeki Rating Academy dergilerinde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

RATING ACADEMY DERGİLERİ

Top

ICA2019

FULL TEXT/ TAM METİN