Yazım Kuralları


Konferansın Dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri her iki dilde hazırlanabilir.1. Bildirilerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları; üst:2,5 alt: 2,5 sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.
2. Bildirilerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.
3. Yazar bilgilerinin yer almadığı bildiri dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
5. Bildiriler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
6. Yazının başına 150 sözcüğü geçmeyen özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.
7. Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir.
8. Özetler, anahtar kelimeler Times New Roman 11 Punto, italik, tek satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.
9. Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
10. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
11. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 12 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.
12. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.
13. Bildirilerde matematiksel denklem ve formüller numara verilerek sıralanmalıdır. Numaralandırma satırın en sağında parantez içinde yapılmalıdır.
14. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
 • Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;
  Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …
 • Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;
  En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın …
 • İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.
  Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde …
 • İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
  Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen …
 • Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.
  Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …
 • Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.
  Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) …
 • Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;
  Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)
 • Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir
 • İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.
  Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003) veya
  Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:
  (URL-1, 2003), (URL-1 ve URL-2, 2003
  URL-1’e (2003) göre …

15. Kaynakça Times New Roman, 12 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

 • Kitap referansı için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN.
  MERCER, P.A. and SMITH, G., 1993, Private Viewdata in the UK, 2
 • Dergilerdeki makaleler için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm)
  EVANS, W.A., 1994, Approaches to Intelligent Information Retrieval, Information Processing and Management, 7 (2), 147-168.
 • Konferans bildirileri için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları
  SILVER, K., 1991, Electronic Mail: The New Way to Communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.
 • Tezler için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı
  AGUTTER, A.J., 1995, The Linguistic Significance of Current British Slang, Thesis (PhD), Edinburgh University.
 • Haritalar için gösterim
  SOYADI, ADI., Yayın Yılı, Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.
  MASON, James, 1832, Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.
 • Web sayfaları için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yıl, Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL
  HOLLAND, M., 2002, Guide to Citing Internet Sources [online], Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 1. Posterler 50 cm × 70 cm boyutlarında ve dikey olarak hazırlanmalıdır.
 2. Posterin kenarlarında soldan, sağdan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Poster Yazım Kuralları

 1. Tüm metin İngilizce ya da Türkçe olarak Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Özet İngilizce olmalıdır.
 2. Metin 1-2 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.
 3. Poster başlığı, koyu ve tamamı büyük harflerle 36 punto olmalıdır.
 4. Posterde öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı,e-posta adresi yazılmalıdır.
 5. Yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, 28 punto olmalıdır. (Yalnızca ilk harfler büyük olmalı, unvan yazılmamalıve posteri sunan yazarın ismi alt çizgili) olmalıdır. Bütün yazarların kurum bilgileri, e-posta adreslerihemen ismin altına 24 punto ile yazılmalıdır).
 6. Posterde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, sonuç ve tartışma ile kaynaklar bölümleri yeralmalıdır.
 7. Bölüm başlıkları, koyu ve büyük harflerle 32 punto olmalıdır. İçerik (Normal metin), 24 punto ile yazılmalıdır.
 8. Kaynaklar:  Kaynaklar 18 punto olmalı ve metin içerisinde gösterilmelidir

Genel Bilgiler

 1. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 2. Kongre sürecinde posterler, organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolarda  sergilenecektir.
 3. Posterin panolara asılması konusunda organizasyon komitesi poster sahiplerine yardımcı olacaktır.  Poster bildiriler, kongrenin yapılacağı üç gün boyunca belirlenen alanda asılacaktır.
 4. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve  çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir
Top

ICA2019

FULL TEXT/ TAM METİN