11:00-11:30

ICCIA 2018 INTERNATIONAL CREATIVE AND INNOVATIVE APPROACHES

EXHIBITION OF VISUAL ARTS

Exhibition Opening

Skopje National Gallery-Multimedia Centre “Mala Stanica”

 

 

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE AND INNOVATIVE APPROACHES

18-20 OCTOBER 2018

NEW STAR HOTEL, SKOPJE / MACEDONIA

CONFERENCE PROGRAMME

 

Hour

1st  Day (18 October 2018)

CONGRESS HALL

13:00-13:30 Registration
13:30-14:00 OPENING SPEECHS
14:00- 14:30  Keynote  Speaker

Prof. Dr. Ayhan ESİ: “Matematikte Yaratıcılık / Creativity in Mathematics”

Adıyaman University / TURKEY

14:30-15:45 1.       Session

Moderator:  Prof. Dr. Leyla HARPUTLU

“The Mysterıous Phılantropy Of Dr. Ibrahım Temo”

      Ahmet Kamil TUNÇEL, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 “Prizren’de Yok Olup Giden Osmanlı İzleri: Şaip Sipahi Konağı”       

      Banu DAVUN, Aksaray University / TURKEY

“Müzede Müzik Uygulamalarına Bir Örnek: Bursa Enerji Müzesi”

      Ali ÖZTÜRK, Anadolu University / TURKEY

 “Kosova’da Mamuşa ve İpek’te Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Tarih ve, Kültürel Restorasyon Çalışmaları”

      Hevzi MAZREK,  Kaan Restorasyon , KOSOVA

Bulgaristan’da Türk Kültürü

      Nesrin Osman ISPOVA / BULGARIA

15:45-16:00 Coffee Break
16:00-17:15 2.       Session

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Güneş YILMAZ

“Vizyon Bildirimlerinde İnovasyon: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Özelinde Bir Değerlendirme”

     Filiz TUFAN EMİNİ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

    Çağlar Eren AYAZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 ! “Rekabetçi İşbirliği Anlaşmalarında İşbirlikçi Profilinin Sektörel Düzeyde Analizi”               

    Rukiye SÖNMEZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

! “Uçak Biletlerinde Belirlilik İlkesinin İrdelenmesi”

     Meltem İRTEŞ GÜLŞEN, Anadolu  University / TURKEY

 !  “Bireysel Özelliklerin,  Örgütsel Bağlılık ve Sanal Kaytarmaya Olan Etkisinin İncelenmesi”

     Nilay KÖLEOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

 

 

Hour

 

2nd Day (19 October 2018)

CONGRESS HALL

09:00-09:30 Registration
09:30-10:45 3.       Session

Moderator:  Prof. Dr. İrfan MORİNA

“5 Kademeli Bir Eğitim-Adalet-Medeniyet Modeli”

         Murat KOŞAR, Karabük University / TURKEY

         Mustafa YAŞAR, Karabük University / TURKEY

“Engelli Bireylerle Sanat Çalışmalarına Bir Örnek: Görme Engellilerle Seramik Çalıştayı”

         Tuba KORKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY 

         Sultan Sevda KILIÇ, Kepez Munucipality/ TURKEY

 ” Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Başarıya İnanma Duyusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ”              

        Aysen Şimşek KANDEMİR, Kocaeli University / TURKEY

        Öznur GÖKKAYA, KOCAELİ UNİVERSİTY / TURKEY

 “Sosyal Medyadan Ürün Satın Alan Tüketici Profili”             

        Nilsun SARIYER, Muğla Sıtkı Koçman University / TURKEY

        Muammer CEYLAN, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

10:45-11:00 Coffee Break
11:00-12:15 1.       Session

Moderator: Assist. Prof. Dr Aysen Şimşek KANDEMİR

“Investigation of  Plant and Animal Production Values Affecting Consumer Price Index by Multivariate Adaptive Regression Spline: Turkey Case”

     Şenol ÇELİK, Bingol  University / TURKEY

     Turgay ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

     Yusuf ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

     Hakan İNCİ, Bingol  University / TURKEY

” Determınatıon Of The Level Of Perceptıon And The Socıal Responsıbılıty Of Busıness Implemented By Offıce Workers”            

      Ahmet UÇAKTÜRK, Kocaeli University / TURKEY 

      Esra YALÇIN, Kocaeli University / TURKEY            

      Tülay UÇAKTÜRK, Kocaeli University / TURKEY

 “Yoksulluk Kavramı Ve Sosyal Devlet Kapsamında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı:  Düzce İli Örneği”

        Suat UĞUR, Bandırma Onyedi Eylül University / TURKEY

        Eda İŞLEK, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Kurumsal Raporlamaya Yansımaları”

        Seçil ÖZTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

12:15-13:30 LUNCH
13:30-14:00 Keynote Speaker

Assist.Prof.Dr. Shener BILALLI,  International Balkan University / MACEDONIA

14:00-15:15 2.       Session

Moderator: Prof. Dr. Mustafa YAŞAR

 “Adıyaman İlinde Ekmek Tüketiminin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Konulu Anket Araştırması”

       Ayten ESİ, Adıyaman Üniversitesi / TURKEY

!  “Examination of plant and animal products according to the provinces in Turkey by Cluster Analysis”

       Şenol ÇELİK, Bingol University / TURKEY

       Turgay ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

       Ömer ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

       Hakan İNCİ, Bingol  University / TURKEY

“Aquatıc Plants”     

    Latife Ceyda  İRKİN, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

    Özlem YAYINTAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

Türkiye’de Demir ve Çelik Hurdalarının Ergitilmesi ile Elde Edilen Kütüklerin Üretim ve Satış Miktarlarının Karşılaştırılması”

      Ece SİMOOĞLU SARI, Kocaeli University, TURKEY

15:15-15:30 Coffee Break
15:30-17:00 3.       Session

Moderator:  Prof. Dr. Turgay BERKSOY

“Informatıon Technologıes Applıcatıon At Foreıgn Languages Learnıng”  

       Vladlen SHAPO, National University , Odessa Maritime Academy / UKRAINE

 “A Morphometric Analysis of Ravi River Basin in Himachal Pradesh”               

        Nikesh SHARMA, Govt . College Dharamshala / INDIA

 “Reducing the burden on producer and consumer due to fluctuation in demand and supply of Tomato in the state of Jharkhand, India”

        Prıya Namrata TOPNO, Tata Instıtute Of Socıal Scıences / MUMBAI – INDIA

 “Application of theater techniques on fashion design education”       

         Umer HAMEED, National Textile University, Faisalabad / PAKİSTAN

         Saima UMER, Hajvery University Lahore / PAKİSTAN”

“Project of virtues as innovation in the program of Alliance school of Niamey: the use of creativity in learners’ intellectual development and its utility in the society”           

        Seyni Goze IBRAHIM, Abdou Moumouni University / NIGER

 “Comparatıve Results Of The Serologıcal Tests By Dıagnosıs Of Chlamydıal Abortıon In Sheep”

       Gulnaz ILGEKBAYEVA, Kazakh National Agrarian University / KAZAKHSTAN

       Akbayan ERSHADİKYZY, Kazakh National Agrarian University / KAZAKHSTAN

       Gulmira KADİRBEK  / KAZAKHSTAN

17:00-17:15 Closing

 

POSTER PAPER

  • “Studies on Flowability, Compressibility and In-vitro Release of mixed Fruit Powder Tablets”

                Tounsia AKSİL, Boumerdes University / ALGERIA

                Moussa ABBAS, Boumerdes  University / ALGERIA

 

3rd Day (20 October 2018)

Social Programme (Free time and trip to Skopje)