Konular

Kongre kapsamında,  farklı disiplinlerden pek çok konunun tartışılması amaçlanmaktadır. Konu başlıkları aşağıda sıralanmış olup sadece bunlarla sınırlı da değildir. Aşağıda sayılanlar dışında diğer çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara da yer verilecektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Din Araştırmaları
 • Psikoloji
 • Edebiyat
 • Dil Bilimi
 • Sanat Tarihi
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Felsefe
 • Sanat (Resim, Müzik, Heykel, Seramik, Çini, Tiyatro, Opera, Bale vb.)
 • Turizm
 • Arkeoloji
 • Coğrafya
 • Basın ve Medya
 • İletişim
 • Antropoloji
 • Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi
 • Sosyal Hizmetler
 • Sağlık Yönetimi

Eğitim Bilimleri

Hukuk Bilimi

Mühendislik ve Temel Bilimler

 • Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik ve Fizik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya ve Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Diğer Mühendislik Dalları
 • Uzay Bilimleri
 • Yer Bilimleri (Genel)
 • Matematik
 • İstatistik
 • Mimarlık
 • Şehir Bölge Planlama

Sağlık Bilimleri

 • Tıp Bilimleri
  • Cerrahi Tıp Bilimleri
  • Dahili Tıp Bilimleri
  • Temel Tıp Bilimleri
 • Diş Hekimliği
 • Farmakoloji ve Eczacılık
 • Hemşirelik
 • Beslenme ve Diyet
 • Veteriner Hekimlik

Yaşam Bilimleri

 • Biyoloji
 • Çevre Bilimleri
 • Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
 • Hayvancılık
 • Ormancılık
 • Denizcilik ve Su Ürünleri
 • Tarım Bilimleri

Spor Bilimleri

 • Antrenörlük Eğitimi
 • Rekreasyon
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Spor Yöneticiliği
 • Ana tema çerçevesine dahil edilebilecek diğer konular…

Deadline for submission of abstracts has been extended / Bildiri özeti gönderme tarihi uzatılmıştır.

Deadline for submission of abstracts text has been extended until 14 September 2018.

Bildiri özet metnini gönderme tarihi 14 Eylül 2018‘e  kadar uzatılmıştır.

Deadline for submission of abstracts has been extended / Bildiri özeti gönderme tarihi uzatılmıştır.

Deadline for submission of abstracts and  Artworks has been extended until 28 September 2018.

Bildiri özet metni gönderme ve eser başvuru tarihi 28 Eylül 2018'e  kadar uzatılmıştır.