Yazım Kuralları

Konferansın Dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri her iki dilde hazırlanabilir.

 1. Bildirilerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları; üst:2,5 alt: 2,5 sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.
 2. Bildirilerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.
 3. Yazar bilgilerinin yer almadığı bildiri dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
 4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 5. Bildiriler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
 6. Yazının başına 150 sözcüğü geçmeyen özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.
 7. Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir.
 8. Özetler, anahtar kelimeler Times New Roman 11 Punto, italik, tek satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.
 9. Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
 10. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 11. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 12 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.
 12. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.
 13. Bildirilerde matematiksel denklem ve formüller numara verilerek sıralanmalıdır. Numaralandırma satırın en sağında parantez içinde yapılmalıdır.
 14. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;
  Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;
  En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın …İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.
  Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde …İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
  Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen …Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.
  Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …

  Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.
  Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) …

  Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;
  Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)

  Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir

  İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.
  Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003) veya

  Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:
  (URL-1, 2003), (URL-1 ve URL-2, 2003
  URL-1’e (2003) göre …

 15.  Kaynakça Times New Roman, 12 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.
 • Kitap referansı için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN.
  MERCER, P.A. and SMITH, G., 1993, Private Viewdata in the UK, 2
 • Dergilerdeki makaleler için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm)
  EVANS, W.A., 1994, Approaches to Intelligent Information Retrieval, Information Processing and Management, 7 (2), 147-168.
 • Konferans bildirileri için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları
  SILVER, K., 1991, Electronic Mail: The New Way to Communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.
 • Tezler için gösterim
 • Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı
  AGUTTER, A.J., 1995, The Linguistic Significance of Current British Slang, Thesis (PhD), Edinburgh University.
 • Haritalar için gösterim
  SOYADI, ADI., Yayın Yılı, Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.
  MASON, James, 1832, Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.
 • Web sayfaları için gösterim
  Yazarın SOYADI, ADI., Yıl, Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL
  HOLLAND, M., 2002, Guide to Citing Internet Sources [online], Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

18-21 Ekim 2018 tarihinde Skopje National Gallery-Multimedia Centre “Mala
Stanica” da gerçekleştirilecek olan sergide sergilenmek üzere jüri üyeleri tarafından seçilmiş olan çalışmalar sanatçılara mail yolu ile bildirilmiştir.
Yurtiçinden katılacak çalışmaların en kısa zamanda Üsküp’e taşınması için
hazırlanması amacıyla aşağıdaki adrese kargo edilmesi istenmektedir. Kargo ile gönderilecek çalışmaların en geç 15 EKİM 2018 tarihinde belirtilen adreste bulunması, aksi takdirde sergiye yetişemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Elden Çanakkale adresine teslim edilecek çalışmalar için de aynı tarih geçerlidir.

Adres:TUBA KORKMAZ adına
YURTİÇİ KARGO
TRUVA ŞUBESİ
MERKEZ/ÇANAKKALE

Yurtdışından katılacak sanatçıların seçilen eserleri ise, en geç 16 Ekim 2018 tarihine kadar sergi salonuna gönderilebilecektir. Sanatçıların eserleri 30 Ekim 2018 tarihinde aynı adresten yine kendilerine düzenleme kurulu tarafından kargo masrafı sanatçıya ait olmak koşuluyla geri gönderilebilir ya da elden teslim alabilirler. Sergilenmek üzere jüri onayından geçen her bir eser için (nakliye, katalog, afiş, davetiye ve sergi salonu bedeli gibi ücretlerin karşılanabilmesi sebebiyle) ödemeleri istenen 50 Euro katılım ücreti için bugünkü kur fiyatı (6.10.2018 tarihinde 1 Euro=7.07 TL) hesaplanarak 350 TL olarak tespit edilmiştir. İki eseri de kabul edilmiş ve iki eserle de katılan sanatçılar için 75 Euro (kur fiyatı 7.07 TL baz alınarak; 530 TL) katılım ücreti alınacaktır.
Gönderimleriniz için banka hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

RATING ACADEMY Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve
Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.,

Hesap İsmi: RATING ACADEMY Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.,                                                                      Banka: Ziraat Bankası                                                                                                 Şube: 813- Kordon/Çanakkale                                                                        Hesap No: 77815187-5002                                                                              IBAN: TR72 0001 0008 1377 8151 8750 02

web sayfası: http://www.ratingacademy.com.tr/iccia2018

CONFERENCE PROGRAMME
 

Hour

1st  Day (18 October 2018)

CONGRESS HALL

09:00-09:30 Registration
09:30-10:00 OPENING SPEECHS
10:00-  10:30 Keynote Speaker

Prof. Dr. Nuride NEVRUZOVA / Baku Slavic University / AZERBAIJAN

10:30-12:00 1.       Session

Moderator:  Prof. Dr. Leyla HARPUTLU

 

“The Mysterıous Phılantropy Of Dr. Ibrahım Temo”

      Ahmet Kamil TUNÇEL, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

“Prizren’de Yok Olup Giden Osmanlı İzleri: Şaip Sipahi Konağı”       

      Banu DAVUN, Aksaray University / TURKEY

 

“Müzede Müzik Uygulamalarına Bir Örnek: Bursa Enerji Müzesi”

      Ali ÖZTÜRK, Anadolu University / TURKEY

 

“Kosova’da Mamuşa ve İpek’te Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Tarih ve, Kültürel Restorasyon Çalışmaları”

      Hevzi MAZREK,  Kaan Restorasyon , KOSOVA

12:00-13:15  

LUNCH

13:15-13:45 Keynote  Speaker                                                                                                            Assist.Prof.Dr. Shener BILALLI,  International Balkan University / MACEDONIA
13:45-15:15 2.       Session

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Güneş YILMAZ

 

!  “An Investigation of Relationship between Cultural Intelligence Perceptions of Employees and Cultural Adjustment”

      Hasan TUTAR, Sakarya University / TURKEY

      Semra KÖSE, Sakarya University / TURKEY

     Vjosa HAJRULLAHU, Sakarya University / TURKEY

 

“Vizyon Bildirimlerinde İnovasyon: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Özelinde Bir Değerlendirme”

       Filiz TUFAN EMİNİ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

       Çağlar Eren AYAZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

! “Rekabetçi İşbirliği Anlaşmalarında İşbirlikçi Profilinin Sektörel Düzeyde Analizi”                     Rukiye SÖNMEZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

! “Uçak Biletlerinde Belirlilik İlkesinin İrdelenmesi”                                                                           Meltem İRTEŞ GÜLŞEN, Anadolu  University / TURKEY

 

!  “Bireysel Özelliklerin,  Örgütsel Bağlılık ve Sanal Kaytarmaya Olan Etkisinin İncelenmesi”

         Nilay KÖLEOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

15:15-15:30 Coffee Break
15:30-17:00 Session

Moderator:  Prof. Dr. İrfan MORİNA

 

“5 Kademeli Bir Eğitim-Adalet-Medeniyet Modeli”

         Murat KOŞAR, Karabük University / TURKEY

         Mustafa YAŞAR, Karabük University / TURKEY

 

“Engelli Bireylerle Sanat Çalışmalarına Bir Örnek: Görme Engellilerle Seramik Çalıştayı”

          Tuba KORKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY 

          Sultan Sevda KILIÇ, Kepez Munucipality/ TURKEY

 

“Early Education and Children’s Literature in Kyrgyzstan” 

          Zyinat ESENALIEVA, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

” Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Başarıya İnanma Duyusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ”              

        Aysen Şimşek KANDEMİR, Kocaeli University / TURKEY

         Öznur GÖKKAYA, KOCAELİ UNİVERSİTY / TURKEY

 

“Sosyal Medyadan Ürün Satın Alan Tüketici Profili”             

         Nilsun SARIYER, Muğla Sıtkı Koçman University / TURKEY

         Muammer CEYLAN, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

 

Hour

 

2nd Day (19 October 2018)

CONGRESS HALL

 

08:30-09:00 Registration
09:00-09:30 Keynote Speaker

Assoc. Prof. Dr. Beisenbay Ardak BAKHYULY,                                                                     L.N. Gumilyov Eurasian National University / KAZAKHSTAN

09:30-  10:45 Session

Moderator: Assist. Prof. Dr Aysen Şimşek KANDEMİR

 

“Investigation of  Plant and Animal Production Values Affecting Consumer Price Index by Multivariate Adaptive Regression Spline: Turkey Case”

     Şenol ÇELİK, Bingol  University / TURKEY

     Turgay ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

     Yusuf ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

      Hakan İNCİ, Bingol  University / TURKEY

 

” Determınatıon Of The Level Of Perceptıon And The Socıal Responsıbılıty Of Busıness Implemented By Offıce Workers”            

      Ahmet UÇAKTÜRK, Kocaeli University / TURKEY 

      Esra YALÇIN, Kocaeli University / TURKEY            

      Tülay UÇAKTÜRK, Kocaeli University / TURKEY

 

“Yoksulluk Kavramı Ve Sosyal Devlet Kapsamında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı:  Düzce İli Örneği”

        Suat UĞUR, Bandırma Onyedi Eylül University / TURKEY

        Eda İŞLEK, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Kurumsal Raporlamaya Yansımaları”

         Seçil ÖZTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

10:45-11:00 Coffee Break
11:00-12:15 Session

Moderator: Prof. Dr. Mustafa YAŞAR

 

“Aquatıc Plants”               

       Latife Ceyda  İRKİN, Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY

 

“Applıcatıon Of Hypnotherapy To Mıgraıne Type Head Paın”             

       Füsun SUNAR, KTO Karatay University / TURKEY

 

“Comparatıve Results Of The Serologıcal Tests By Dıagnosıs Of Chlamydıal Abortıon In Sheep”

       Gulnaz ILGEKBAYEVA, Kazakh National Agrarian University / KAZAKHSTAN

       Akbayan ERSHADİKYZY, Kazakh National Agrarian University / KAZAKHSTAN

       Gulmira KADİRBEK  / KAZAKHSTAN

 

!  “Examination of plant and animal products according to the provinces in Turkey by Cluster Analysis”

       Şenol ÇELİK, Bingol University / TURKEY

       Turgay ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

       Ömer ŞENGÜL, Bingol  University / TURKEY

       Hakan İNCİ, Bingol  University / TURKEY

12:15-13:30 LUNCH
 

 

Hour

 

2nd Day (19 October 2018)

CONGRESS HALL

13:30-15:00 Session

Moderator:  Prof. Dr. Turgay BERKSOY

 

“Informatıon Technologıes Applıcatıon At Foreıgn Languages Learnıng”                                                     Vladlen SHAPO, National University , Odessa Maritime Academy / UKRAINE

 

“A Morphometric Analysis of Ravi River Basin in Himachal Pradesh”               

        Nikesh SHARMA, Govt . College Dharamshala / INDIA

 

“Reducing the burden on producer and consumer due to fluctuation in demand and supply of Tomato in the state of Jharkhand, India”

        Prıya Namrata TOPNO, Tata Instıtute Of Socıal Scıences / MUMBAI – INDIA

 

“Application of theater techniques on fashion design education”       

         Umer HAMEED, National Textile University, Faisalabad / PAKİSTAN

         Saima UMER, Hajvery University Lahore / PAKİSTAN”

 

“Project of virtues as innovation in the program of Alliance school of Niamey: the use of creativity in learners’ intellectual development and its utility in the society”           

        Seyni Goze IBRAHIM, Abdou Moumouni University / NIGER

15:00-15:15 Closing

 

POSTER PAPER

 “Studies on Flowability, Compressibility and In-vitro Release of mixed Fruit Powder Tablets”

                Tounsia AKSİL, Boumerdes University / ALGERIA

                Moussa ABBAS, Boumerdes  University / ALGERIA

 

3rd Day (20 October 2018)

Social Programme (Free time and trip to Skopje)