TEMALAR

Konferansın ana teması “Köy Enstitüleri Işığında Eğitimde Yeni Arayışlar” olarak
belirlenmiştir. Konferansımız Köy enstitüleri ve Eğitimle ilgili tüm çalışmalara açık olup
konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. Konular sadece bunlarla sınırlı değildir. Köy
Enstitüleri ve Eğitimle ilgili olmak üzere aşağıda sayılanlar dışında diğer disiplinler arası
çalışmalara da yer verilecektir.

 AB Eğitim Programları
 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 Biyoloji Eğitimi
 Coğrafya Eğitimi
 Çevre Eğitimi
 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 Değerler ve Sevgi Eğitimi
 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
 Dil Eğitimi
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 Eğitim ekonomisi
 Eğitim Felsefesi
 Eğitim Politikaları
 Eğitim Programları ve Öğretim
 Eğitim Psikolojisi
 Eğitim Sosyolojisi
 Eğitim Tarihi
 Eğitim Teknolojisi
 Eğitim ve etik değerler
 Eğitim ve Sivil Toplum Kuruluşları
 Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 Eğitimde İyi Örnekler
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 Eğitimde yenilikçi uygulamalar
 Felsefe Grubu Eğitimi
 Fen Bilgisi Eğitimi
 Fizik Eğitimi
 Güzel Sanatlar Eğitimi
 Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
 İlköğretim
 Kimya Eğitimi
 Köy enstitüleri
 Matematik Eğitimi
 Mesleki ve Teknik Eğitim
 Mühendislik Eğitimi
 Müze Eğitimi
 Müzik Eğitimi
 Okul Öncesi Eğitimi
 Öğretmen Yetiştirme
 Özel Eğitim
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 Sağlık Eğitimi
 Sanat ve Tasarım Eğitimi
 Sınıf Eğitimi
 Sosyal Bilimler Eğitimi
 Spor Bilimleri Eğitimi
 Tarih Eğitimi
 Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 Türkçe Eğitimi
 Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
 Uzaktan Eğitim
 Yabancı Diller Eğitimi
 Yaratıcı Drama Eğitimi
Ana tema çerçevesine dahil edilebilecek diğer konular…

 

Yoğun İstek Üzerine Son Bildiri Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

26 Mart Perşembe


Deadline for Submission of Latest Papers on Intense Demand Has Been Extended

Thursday, March 26


Bildiri Göndermek İçin:  academicplatform.net

To Submit a Paper: academicplatform.net