Kongrede sunulacak bildirilerin tam metinleri, Editörlu ve ISBN’li (proceeding) elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

Arzu eden yazarların bildirileri, yazarın seçeceği uluslararası alan indeksli dergi statüsündeki Konferansın anlaşmalı dergilerinde dergi kurallarına uymak koşuluyla, hakem süreci olumlu tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

Destekleyen Dergiler

Yoğun İstek Üzerine Son Bildiri Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

26 Mart Perşembe


Deadline for Submission of Latest Papers on Intense Demand Has Been Extended

Thursday, March 26


Bildiri Göndermek İçin:  academicplatform.net

To Submit a Paper: academicplatform.net