YAZIM KURALLARI

Konferansın Dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri her iki dilde hazırlanabilir.
1. Bildirilerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları; üst:2,5 alt:
2,5 sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.
2. Bildirilerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması
beklenmektedir.
3. Bildiri dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler ve devamında giriş, ana metin, sonuç,
kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
5. Bildiriler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
6. Yazının başına 150 sözcüğü geçmeyen özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise,
mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.
7. Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce)
eklenmelidir.
8. Özetler, anahtar kelimeler Times New Roman 11 Punto, italik, tek satır aralığında ve iki
yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.
9. Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı şekilde
hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk
satırları 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
10. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle,
ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak
yazılmalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde,
giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır.
Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır.
Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
11. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak
numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New
Roman, 12 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile
birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır.
Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.
12. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına
göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına
konmalıdır.
13. Bildirilerde matematiksel denklem ve formüller numara verilerek sıralanmalıdır.
Numaralandırma satırın en sağında parantez içinde yapılmalıdır.
14. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe
göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir.
Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
1. Posterler 50 cm × 70 cm boyutlarında ve dikey olarak hazırlanmalıdır.
2. Posterin kenarlarında soldan, sağdan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Poster Yazım Kuralları
1. Tüm metin İngilizce ya da Türkçe olarak Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır.
Özet İngilizce olmalıdır.
2. Metin 1-2 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.
3. Poster başlığı, koyu ve tamamı büyük harflerle 36 punto olmalıdır.
4. Posterde öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya
kurum adı,e-posta adresi yazılmalıdır.
5. Yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, 28 punto olmalıdır. (Yalnızca ilk harfler büyük olmalı,
unvan yazılmamalıve posteri sunan yazarın ismi alt çizgili) olmalıdır. Bütün yazarların
kurum bilgileri, e-posta adreslerihemen ismin altına 24 punto ile yazılmalıdır).
6. Posterde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, sonuç ve tartışma ile kaynaklar
bölümleri yeralmalıdır.
7. Bölüm başlıkları, koyu ve büyük harflerle 32 punto olmalıdır. İçerik (Normal metin),
24 punto ile yazılmalıdır.
8. Kaynaklar:  Kaynaklar 18 punto olmalı ve metin içerisinde gösterilmelidir

Genel Bilgiler

1. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
2. Kongre sürecinde posterler, organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış
panolarda  sergilenecektir.
3. Posterin panolara asılması konusunda organizasyon komitesi poster sahiplerine
yardımcı olacaktır.  Poster bildiriler, kongrenin yapılacağı üç gün boyunca belirlenen
alanda asılacaktır.
4. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında
bulunacaklar ve  çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir

Yoğun İstek Üzerine Son Bildiri Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

26 Mart Perşembe


Deadline for Submission of Latest Papers on Intense Demand Has Been Extended

Thursday, March 26


Bildiri Göndermek İçin:  academicplatform.net

To Submit a Paper: academicplatform.net